PROJEKT ERASMUS+

Naslov projekta: CONNECT (Nacionalna agencija CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja)

Začetek izvajanja projekta: 1. 9. 2018, trajanje 2 leti (2020)

Država koordinatorica: Poljska

Države partnerice: Italija, Turčija, Bolgarija, Slovenija

Glavni prioriteti projekta glede na cilje: 

– Združiti predstavnike različnih kulturnih ozadij (tudi manjšinsko zastopane skupine v posameznih šolah – otroci s PP, Romi, narodne manjšine, tujci, begunci…).

– Spoznati izročilo, navade in način življenja vseh sodelujočih v projektu in spoznati, kaj nas združuje in v čem smo si različni.

Projekt CONNECT je projekt, ki bo združeval ljudi: učence in učitelje, ljudi iz različnih družbeno-kulturnih okolij.  Vse aktivnosti so zasnovane v duhu enakosti in enakopravnosti, družbene inkluzije in pozitivnih vrednot.

Glavni cilji: 

1. Izboljšati zavedanje o obstoju različnih kultur in razvijati odprto sprejemanje družbene, etnične in kulturne raznolikosti.

2. Izboljšati komunikacijo in sodelovanje med vsemi, ki so del šolskega življenja: učenci, učitelji in starši.

3. Izboljšati sposobnost presojanja informacij in njihovo pravilno uporabo ter kritično mišljenje.

4. Izboljšati jezikovne kompetence.

5. Izboljšati učenčevo samozavedanje, samopodobo in ustvarjalnost.

6. Izboljšati odnos do učiteljskega poklica.

7. Omogočiti izmenjavo izkušenj in dobrih praks med učitelji, ki se soočajo s podobnimi težavami pri svojem delu.

Pozitivne posledice: boljša motivacija, boljše zavedanje o evropski kulturni dediščini, znanje jezikov in kritično mišljenje, dvig samozavesti, večja povezanost med učenci in učitelji, večja povezanost med evropskimi učitelji.

Izdelki: zbirke narodnih zgodb, ljudskih pesmi, zbirke priprav učnih ur, ki jih bodo izdelali učenci (zgodovina, geografija …), zbirke predstavitev šol, dežel, ki jih bodo predstavili učenci, primeri dobrih praks, poročila, posterji … 

Dejavnosti se bodo odvijale tako na lokalnem nivoju kot na mednarodnem. 

Vsaka država bo v dveh letih gostila 1 obisk sodelujočih držav (učence in učitelje), vsaka država ima določeno tudi prioritetno temo projekta.Italija: 12. november 2018 – Zgodovina in glasba 

Poljska: 1. april 2019 – Legende in hobiji

Slovenija: 21.  oktober 2019 – Geografija in igre

Bolgarija: 9. marec 2020 – Znane osebnosti in običaji

Turčija: 18. maj 2020 – srečanje sodelujočih učiteljev

Starost učencev, ki naj bi sodelovali je 13-14 let. Izbiralo se jih bo na podlagi njihove želje po sodelovanju v projektu, jezikovnem znanju, dosedanjem udejstvovanju v šoli… Vključeni so seveda tudi učenci, ki se soočajo s finančnimi težavami (možnost pomoči, priskrbeti PL), družbeno-kulturnimi preprekami … 

Naloga OŠ Medvode je, da vodi prioritetno temo (Geografija in igre), v času, ko bo na sporedu naša tema, da organizira srečanje v oktobru 2020, da ustvari e-Twinning račun projekta, da izdelamo čimveč izdelkov na določene teme, jih predstavimo na srečanjih, v e-obliki na spletu, sodelujemo z lokalnimi občili … 

Srečanje sodelujočih držav v Sloveniji: 

OŠ Medvode, 21. 10. 2019, 7 dni

– 13-14 letniki naj bi pripravili učne ure geografije o Sloveniji (predstavili naj bi naravne lepote, izpeljali ure geografije, izdelali posterje o deželi, predstavili lokalno skupnost …).

– Učitelji in učenci naj bi predstavili igre, ki se jih igrajo ali so se jih igrali, predvsem igre, ki se igrajo zunaj.

– Zbrali naj bi zbirko priprav na učne ure geografije, zapise igranja iger, zapise ur učenja slovenščine tujih učencev, fotografije, posterje o predstavitvi Slovenije, domačega kraja, video intervjuje, videe …

– Izpeljali naj bi »ice-breaking« igre, ki bi ustvarile pozitivno vzdušje in bi omogočile spoznavanje udeležencev med seboj.

– Predstavili bi svojo šolo – z vodenim ogledom.

– Srečali bi se s predstavniki lokalne oblasti.

– Organizirali kulturne dogodke, v šoli in v okolici,

– Predstavili bi slovensko kuhinjo in hrano, udeležencem pokazali naravne lepote, kulturne spomenike, organizirali izlete.

– Zagotovili prenočišča, prevoze …

Srečanja v Sloveniji bi se udeležile vse 4 države v sestavi: 2 učitelja + 6/7 učencev.

Prvo srečanje na Skype kanalu bo že 1. 9. 2018 – z namenom, da se udeleženci – koordinatorji na posamezni šoli med seboj spoznamo.  

                                                                                                       Koordinatorica projekta na OŠ Medvode: Andreja Čeru

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost