Spodnje meje izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa

MERILA ZA VPIS IN SPODNJE MEJE IZBIRNEGA POSTOPKA NA ŠOLAH Z OMEJITVIJO VPISA

 

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA  (povzeto po dokumentu Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij)

Prvo merilo:

  • Zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (vsi obvezni predmeti; izbirni predmeti se ne upoštevajo).
  • Kandidat lahko zbere največ 175 točk (55 točk v 7. razredu + 65 točk v 8. razredu + 55 točk v 9. razredu).
  • V programu Športna gimnazija se upoštevajo še točke iz statusa športnika (status A – 10 točk, status B – 5 točk). Kandidat lahko zbere največ 185 točk.

Drugo merilo:

  • Rezultati nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v 9. razredu iz slovenščine in matematike.
  • Drugo merilo se upošteva samo v primeru, če je potem, ko se upošteva prvo merilo, na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk.

Tretje merilo:

  • Merila posameznih srednjih šol.
  • Tretje merilo se upošteva samo v primeru, če je potem, ko se upošteva drugo merilo, na spodnji meji še vedno več kandidatov z istim številom točk.

Za učence, ki bodo 9. razred zaključili v šolskem letu 2023/2024, bodo spodnje meje izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa znane v drugi polovici junija 2024.

Dostopnost