Kako se odločim in kaj upoštevam

Svoje potenciale
 • interesi, sposobnosti (močna področja),
 • znanja in veščine,
 • osebnostne lastnosti, vrednote,
 • učne in delovne navade, učni uspeh

SVOJE INTERESE –  Kaj te veseli? Kaj rad počneš? 

 • Krožki in hobiji.
 • Dejavnosti, s katerimi se ukvarjaš v prostem času.
 • V katerih dejavnostih uživaš? O čem veliko veš?
 • Kaj rad bereš? O čem rad pripoveduješ?
 • Ali na kakšnem področju zelo napreduješ?
 • Kateri šolski predmeti te zanimajo?

Interesi

 • delo za ljudi/z ljudmi: pomoč, vzgoja, izobraževanje, stiki, v skupini
 • delo v naravi/z naravo: na prostem, skrb za živali, rastline
 • delo s podatki, papirji: urejanje, dopisi, tipkanje …
 • praktično delo: materiali, sestavljanje, popravljanje naprav
 • tehnično-raziskovalno delo: tehnične zakonitosti, raziskovanje
 • raziskovalno delo: literatura, iskanje informacij
 • oblikovalno-umetniško delo: risanje, oblik (različni materiali, tehnike)
 • podjetniško: prodaja, menjava, vodenje, razporejanje

SPOSOBNOSTI – Kaj zmoreš in znaš? V čem si dober?

 • Poišči svoja močna področja.
 • miselno področje: logika, besedno izražanje, ustvarjalnost, prostorske predstave …
 • gibalno področje: spretnosti rok in prstov, telesne spretnosti …
 • senzorno področje: vid, sluh, vonj, okus
 • znanja in veščine

OSEBNOSTNE LASTNOSTI – Kakšen sem? Kako reagiram?

 • Kakšen si? – Poišči svoje pozitivne lastnosti. Kako reagiraš? Kakšne so tvoje vrednote?

UČNE IN DELOVNE NAVADE

 • Te učenje veseli? Vztrajaš pri učenju?
 • Imaš interes za šolanje?
 • Si pripravljen na dolgotrajno izobraževanje?
 • Imaš interes za druge dejavnosti? Pri katerih dejavnostih vztrajaš?

INFORMACIJE O POKLICIH IN IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH

 • Poznaš izobraževalne programe?
 • Poklici so različni – jih poznaš? Kakšna je pot do poklica?
 • Imaš informacije o tem kaj, kje, kdaj boš delal …?
 • Kakšna znanja, spretnosti, lastnosti zahteva izbrani poklic?
 • Kakšne so možnosti za zaposlitev? Kje se boš lahko zaposlil?

Informacije lahko dobiš pri starših, na spletnih straneh, pri šolski svetovalni službi, v Kariernem središču, …

POMEMBNE SPLETNE STRANI

Dostopnost