Predstavitev

Kadar ste starši v skrbeh zaradi svojega otroka, ker se v šoli ne počuti dobro, ker ima učne težave, kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spore s sošolci oziroma učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se obrnite na šolske svetovalne delavke. Pri slednjih boste prav tako dobrodošli, če bi želeli kakšen nasvet.

Šolska svetovalna služba svetuje učencem, staršem in učiteljem ter pri svojem preventivnem, razvojnem in drugem vzgojno-izobraževalnem delu sodeluje z vodstvom šole. Vključuje se v kompleksno reševanje psiholoških, socialnih vprašanj ter pri tem sodeluje z zunanjimi institucijami.

Na naši šoli svetovalno službo sestavljajo svetovalne delavke in izvajalke dodatne strokovne pomoči. Strokovne delavke so eden od podpornih stebrov šole, vsi skupaj pa se trudimo, da sledimo novostim, skrbimo, da bomo prijazni, odprti, spoštljivi, ter da bomo z medsebojnim spoštovanjem in odgovornostjo zagotavljali varno, spodbudno in zdravo šolsko okolje.

Kje smo in katera so naša glavna področja dela?

Tatjana Šušteršič, svetovalna delavka

(Pritličje, kabinet zraven učilnice likovne vzgoje)

 • Povezovanje šola-učenci-starši
 • Pomoč ob stiskah
 • Razbremenitev, sprostitev
 • Vpis/izpis učencev
 • Gibanje je življenje in življenje je gibanje.

Nada Zupančič, svetovalna delavka

(Prvo nadstropje, kabinet na koncu hodnika razredne stopnje)

 • Odnosi z vrstniki, razredna klima.
 • Kam po osnovni šoli? Karierna orientacija.
 • Imaš težave doma in ne veš kako naprej?
 • Kjer besedam spodleti, glasba govori.  

Marija Purgar, učiteljica za dodatno strokovno pomoč

(Pritličje, mala učilnica zraven likovne učilnice)

 • Pomoč učencem s posebnimi potrebami.
 • Izzivi projekta »Vesela šola«.
 • Pomoč učencem v stiski.
 • Ko te enkrat narava k sebi pritegne, ne zdržiš več brez nje.

Adrijana Murko Ancelj, učiteljica za dodatno strokovno pomoč

(Pritličje, kabinet na koncu hodnika predmetne stopnje )

 • Pomoč učencem s posebnimi potrebami.
 • Pomoč učencem tujcem.
 • Kako naj se učim?
 • Potuj daleč, potuj široko, potuj pogosto.

Tanja Perić, učiteljica za dodatno strokovno pomoč

(Prvo nadstropje, prva učilnica na levo, na hodniku razredne stopnje)

 • Skupinska oblika učne pomoči.
 • Zdi se, da vsi v razredu veliko zmorejo, jaz pa ne… (individualna učna pomoč).
 • Ustvarjalnosti ne moreš porabiti. Več ko porabiš, več imaš.

Dostopnost