Shema šolskega sadja

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA in SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE

Osnovna šola Medvode je članica slovenske mreže zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše. Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov nam omogoča, da postanemo boljše okolje za uživanje v učenju, poučevanju in delu.

Naši podporni projekti pri tem so: zdrava šola, shema šolskega sadja in zelenjave, slovenski tradicionalni zajtrk, RaP (šport, zdrava prehrana, zelišča, varnost). Poleg tega smo vključeni v lokalni projekt Lokalno je zdravo, s katerim želimo povečati uporabo lokalno pridelane hrane (vendar smo omejeni s finančnimi zmogljivostmi zavoda in omejitvami javnega naročanja).

Dejavnosti in cilji za dosego teh interesov v šolskem letu 2023/2024 bodo:

– izvajanje projekta Shema šolskega sadja in zelenjave preko celega šolskega leta;

– povečanje porabe sadja in zelenjave pri otrocih;

– zmanjševanje števila otrok s prekomerno težo in debelostjo;

– izboljšanje prehranskih navad otrok;

– vključevanje v vseslovensko akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk (17. 11. 2023); slogan: Kruh za zajtrk – super dan!;

– izboljšanje kvalitete šolske prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja;

– obravnavanje tem zdrave prehrane in higiene pri izbirnih predmetih Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane ter pri pouku gospodinjstva;

– spodbujanje učencev k udejstvovanju pri športnih aktivnostih v okolju;

– izvajanje rekreativnega odmora, med katerim se lahko učenci sprostijo;

– osveščanje učencev o zdravem načinu življenja v okviru šolske skupnosti učencev;

– izvajanje dneva Zdrave šole – letošnja tema: Lepa beseda, lepe odnose najde.

Dejavnosti v okviru projektov bodo potekale enkratno ali preko celega šolskega leta. Ciljna skupina so vsi učenci naše šole.

  • Dejavnosti povezane s projektom Zdrava šola bodo potekale skozi vse šolsko leto 2023/24 (vodja je Stupar Ajda). Dan zdrave šole bo 24. 4. 2024.
  • Tradicionalni slovenski zajtrk bo 17. 11. 2023. Letošnji slogan je Kruh za zajtrk – super dan!
  • Rekreativni odmori bodo potekali 4-krat tedensko (ob ponedeljkih za 6. r., ob torkih za 7. r., ob sredah za 8. r. in ob četrtkih za 9. r.).
Dostopnost