Učbeniški sklad

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Spoštovani starši!

Obveščam vas, da bodo od letos naprej seznami šolskih potrebščin objavljeni samo v elektronski obliki na šolski spletni strani.

Da vam pomagamo pri naročanju šolskih potrebščin, bomo tudi letos poslali sezname v MK Medvode in Kopija nova – Kopija nova.

Učbenike iz učbeniškega sklada za učence od 4. do 9. razreda se brezplačno izposoja vsem učencem, za kar ni več potrebno oddajati naročilnic.

V primeru, da boste sami kupili učbenike za prihodnje šolsko leto, vas prosim, da to sporočite do 9. junija 2023 na spodaj navedeni kontakt. S tem boste olajšali izvedbo izposoje učbenikov, kakor tudi načrtovanje nakupov, za kar se vam najlepše zahvaljujem.

Bodoči prvošolci, drugošolci in tretješolci bodo svoje komplete prejeli brezplačno prvi šolski dan v šoli.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali izgubljen, boste morali po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino.

Upravljavka učbeniškega sklada:

Andreja Magdalenc Jevnikar

andreja.magdalenc@guest.arnes.si

Seznam gradiv za šolsko leto 2023/2024

Dostopnost