Zaposleni

Ravnateljica: mag. Damjana Šubic
E-pošta – ravnateljica: damjana.subic@guest.arnes.si

Telefon – ravnateljica: 040 850 356

                                  01 361 92 92

Pomočnica ravnateljice: Azra Kajan
E-pošta – pomočnica ravnateljice: azra.kajan@guest.arnes.si 
Telefon – pomočnica ravnateljice: 01 361 92 99

Poslovni sekretarki

Nataša Sojar

Jerica Jerala

E-pošta – tajništvo: os.medvode@guest.arnes.si

Telefon – tajništvo: 01 361 92 9001 361 13 14
Telefon – zbornica: 01 361 92 95

Računovodkinja: Brigita Šifrer
E-pošta – računovodstvo: racunovodstvo.osljme@guest.arnes.si

Telefon – računovodstvo: 01 361 92 94

Vodja šolske prehrane: Ajda Stupar
E-pošta: ajda.stupar@guest.arnes.si

Svetovalna delavka: Tatjana Šušteršič
E-pošta – svetovalna delavka: tatjana.sustersic2@guest.arnes.si

Telefon šolska svetovalna služba: 01 361 92 91

                                                      041/373 997

Knjižničarka: Andreja Magdalenc Jevnikar
E-pošta – knjižničarka: andreja.magdalenc@guest.arnes.si

Telefon – knjižnica: 01 361 92 97

Organizatorka informacijskih dejavnosti (tudi urejanje AAI računov): Tanja Trček
e-pošta: tanja.trcek@guest.arnes.si

UČITELJI od 1. do 5. razreda v šolskem letu 2023/24

ANA JURCA
ana.jurca1@guest.arnes.si

VLASTA SEVČNIKAR (B)
vlasta.sevcnikar@guest.arnes.si

SABINA MLAKAR
sabina.mlakar2@guest.arnes.si
1. a
ANA JERINA
ana.jerina@guest.arnes.si

SIMONA OMERZU
simona.omerzu@guest.arnes.si 

1. b
URŠA KRŽIŠNIK
ursa.krzisnik@guest.arnes.si
2. a
KATJA PAVLIČ
katja.pavlic1@guest.arnes.si
2. b
IRENA HUMEK KOK
irena.humek-kok@guest.arnes.si
3. a
ALENKA KUDER GABER
alenka.kuder-gaber@guest.arnes.si
3. b
SIMONA SAMIDA CERK
simona.samida-cerk@guest.arnes.si
4. a
BRIGITA SVOLJŠAK
brigita.svoljsak@guest.arnes.si 
4. b
SARA SOVINC
sara.sovinc1@guest.arnes.si 
5. a
BARBARA TRŠAN
barbara.trsan@guest.arnes.si
5. b 
EVA STARE / TAJDA TAVČER (por. dop.)
eva.stare1@guest.arnes.si
(tajda.tavcer@guest.arnes.si)
 NIP TJA, TJA, PB 
MATIC FATUR
matic.fatur@guest.arnes.si
RaP- gibanje, ŠPO

UČITELJI od 6. do 9. razreda v šolskem letu 2023/24

DARJA ZAPLOTNIK
darja.zaplotnik@guest.arnes.si
ŠPO, NIP ŠPO, PBRazredničarka
6. a 
SUZANA OROZ
suzana.oroz@guest.arnes.si
TJARazredničarka
6. b
TINA BRILEJ
tina.brilej@guest.arnes.si 
TJARazredničarka
7. a
SONJA NASTRAN
sonja.nastran@guest.arnes.si
SLJRazredničarka
7. b
ROK JAMNIK
rok.jamnik@guest.arnes.si
MATRazrednik
8. a
ANDREJ FLAJNIK
andrej.flajnik@guest.arnes.si
NRA, BIO, PBRazrednik
8. b
PETER LIPAVŠEK
peter.lipavsek1@guest.arnes.si
SLJRazrednik
9. a
KATARINA CZERNY
katarina.czerny@guest.arnes.si
ZGO, DKE, PBRazredničarka
9. b
ADRIANA KOZAMERNIK JUKIĆ
adriana.kozamernik-jukic@guest.arnes.si
OIP: NI1, NI2, NI3, NIP: NI1, NI2, NI3Sorazredničarka
9. b
ADRIJANA MURKO ANCELJ
adrijana.murko-ancelj@guest.arnes.si
IUP, DSP 
AJDA STUPAR    
ajda.stupar@guest.arnes.si
GOS, OIP: SPH, NPH, PB, org. šolske prehrane Sorazredničarka
6. b
ANDREJA ČERU
andreja.ceru@guest.arnes.si
OIP: FI1, FI2, FI3, NIP: FI2, FI3, PB 
BERNARDA RAKAR
bernarda.rakar@guest.arnes.si  
GUM, PB, PZ Sorazredničarka
9. a
EVA MIKLIČ
eva.miklic@guest.arnes.si
KEM, FIZ, OIP: POK Sorazredničarka
8. a
MARJETA LAVRIH
marjeta.lavrih@guest.arnes.si
MAT, PB 
MOJCA PINTAR
mojca.pintar1@guest.arnes.si
LUM, OIP: LS1, LS2, LS3, NIP UME, PB Sorazredničarka
6. a
NADA ZUPANČIČ
nada.zupancic1@guest.arnes.si
svetovalna delavka, IUP 
PURGAR MARIJA
marija.purgar@guest.arnes.si
DSP 
ROK VIRIANT-STOJANOVIĆ
rok.krizaj1@guest.arnes.si
ŠPO, OIP: IŠP, ŠZZ, ŠSP, PBSorazrednik
7. a
TANJA PERIĆ
tanja.peric4@guest.arnes.si
IUP, DSP
TANJA TRČEK
tanja.trcek@guest.arnes.si
GEO, OIP: UBE, MME, ROM, NIP NRA, PBSorazredničarka
7. b
TOMAŽ JENKO
tomaz.jenko@guest.arnes.si
TIT, MATSorazrednik
8. b
FRANC ŠPENKO
f.spenko@gmail.com
laborant, PB 
MAJA KNIFIC BUKOVŠAK 
maja.knific-bukovsak@guest.arnes.si
spremljevalka
VERONIKA JENKO
veronika.jenko@guest.arnes.si
spremljevalka

TEHNIČNO OSEBJE:


Hišnik: ŠTEFAN KRANJEC – hisnik.osljme@guest.arnes.si

Čistilke: RENATA PONIKVAR, EMINA BEGIĆ, DRAGICA KOS, DALIBORKA MALIĆ

ŠOLSKA KUHINJA:

Vodja kuhinje: BERNARDA BELEC – kuhinja.osljme@guest.arnes.si

                                                           01 361 92 98

Pomočnik kuharice: MATJAŽ KRŽIŠNIK, EVA PREŠEREN

Kuhinjska pomočnica: DARINKA KOCJANČIČ

Dostopnost