Roditeljski sestanki

RODITELJSKI SESTANKI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Roditeljska sestanka bosta dva, po potrebi trije.

1. roditeljski sestanki v septembru 2023:

1. razred: 31. 8. 2023, ob 17.00, v jedilnici

2. razred: 7. 9. 2023, ob 17.00, ločeno a in b, v matični učilnici

3. a razred: 6. 9. 2023, ob 17.00, 3. b razred pa ob 18.00, v matični učilnici

4. razred:  6. 9. 2023, ob 17.00, v učilnici 4. b

5. razred: 11. 9. 2023, ob 17.00 v učilnici 5. b

6. razred: 13. 9. 2023, ob 17.00 v jedilnici šole

7. razred: 12. 9. 2023, ob 18.00, v učilnici slovenščine 1

8. razred: 12. 9. 2023, ob 17.00, v učilnici naravoslovja

9. razred: 6. 9. 2023, ob 17.00, v učilnici zgodovine

Dnevni red za večino prvih roditeljskih sestankov je sestavljen iz naslednjih točk:

– Predstavitev učiteljev, ki poučujejo v razredu

– Predmetnik, učni načrt in učbeniki

– Dnevi dejavnosti, tekmovanja

– Kriteriji ocenjevanja

– Sodelovanje s starši; imenovanje predstavnika staršev v svet staršev

– Razno 

(V 8. r. so predstavitve mladinskih delavnic, v 9. r. pa poklicna orientacija.)

2. roditeljski sestanki bodo konec januarja ali v začetku februarja 2024.

Analizirali bomo učno in vzgojno delo po razredih in oddelkih.

3. roditeljski sestanki bodo organizirani po potrebi.

Dostopnost