Šolske potrebščine

Dragi učenci!

Obveščam vas, da bodo seznami šolskih potrebščin objavljeni v elektronski obliki na šolski spletni strani.

Šolske potrebščine lahko naročate pri Kopija nova – Kopija nova, DZS, MKZ, Go2School.com, oziroma kjer vam  najbolj ustreza.

Učbenike iz učbeniškega sklada za učence od 4. do 9. razreda se brezplačno izposoja vsem učencem, za kar ni  potrebno oddajati naročilnic.

V primeru, da boste sami kupili učbenike za prihodnje šolsko leto, vas prosim, da to sporočite do 7. junija 2024 na spodaj navedeni kontakt. S tem boste olajšali izvedbo izposoje učbenikov, kakor tudi načrtovanje nakupov, za kar se vam najlepše zahvaljujem.

Bodoči prvošolci, drugošolci in tretješolci bodo svoje komplete prejeli brezplačno prvi šolski dan v šoli.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali izgubljen, boste morali po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino.

Upravljavka učbeniškega sklada:

Andreja Magdalenc Jevnikar

andreja.magdalenc@guest.arnes.si

Seznam gradiv za šolsko leto 2024/25:

Dostopnost