DRAGE UČENKE IN UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI!

 
Spletna stran je skromen prispevek, predvsem pa pomoč pri izpolnjevanju vsakodnevnih nalog in obveznosti, opomnik za nas vse, kaj se bo dogajalo in kdaj se bo dogajalo na naši šoli. Koristen vir osnovnih informacij, ki so pomemben in sestavni del življenja in dela v šoli.
 
                                                                                                                                        Vojko Bizant prof., ravnatelj
 
 
 

ŠOLSKI KOLEDAR 2015-2016

ŠOLSKI KOLEDAR 2015-2016.docx
 
 

VABILO NA PROSLAVO OB KULTURNEM PRAZNIKU

 

VABILO

 

Spoštovani starši, 

 

zopet vas vabimo na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so jo pripravili učenci in učitelji naše šole. Prireditev je namenjena staršem in učencem, zato sje udeležite skupaj s svojim/-i otrokom/-ki.

 

Prešernova proslava bo v četrtek, 4. februarja, ob 17. uri v športni dvorani šole. 

 

 

Lepo vas pozdravljamo

                 RAVNATELJ:

Vojko Bizant, prof.

 

 
 

INFORMATIVNI DNEVI ZA DEVETOŠOLCE

 

PRED INFORMATIVNIMI  DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH:

Informativni dnevi na vseh srednjih šolah in v dijaških domovih bodo potekali v petek, 12. 2. in v soboto, 13. 2. 2016. Devetošolci v petek nimajo pouka. Zelo pomembno je, da na spletnih straneh posameznih srednjih šol preverite, ob kateri uri se pričnejo informativni dnevi. Načeloma naj bi se pričeli v petek ob 9.00 in popoldne ob 15.00 ter v soboto ob 9.00, vendar so med posameznimi srednjimi šolami tudi izjeme, kot npr.: Gimnazija Škofja Loka bo imela prvo predstavitev v petek šele ob 11.00.

V reviji Srednješolski vpisnik, ki so ga prejeli vsi devetošolci, so vam lahko v pomoč tudi tam navedeni primeri vprašanj, ki jih lahko postavijo bodoči dijaki in/ali njihovi starši.

Informativna dneva velja dobro izkoristiti!

Želim vam uspešno obiskovanje srednjih šol in obilico dobrih vtisov in občutkov.

Vlasta Sevčnikar, svet. del. OŠ Medvode

 
 

VPIS OTROK V PRVI RAZRED

 

VABILO K VPISU V PRVI RAZRED

 

K vpisu vabimo otroke, rojene v letu 2010 in tiste, katerih vpis v OŠ je bil v šolskem letu 2015/16 odložen. Vpisni postopek  bo potekal v pisarni svetovalne delavke (pritličje šole, soba 21), in sicer v:

SREDO, 10. 2.  2016, OD 8.00 – 13.00 IN OD 15.00 – 18.00 (otroci s priimki od A do vključno L)

IN

ČETRTEK, 11. 2. 2016, OD 8.00 – 13.00 IN OD 15.00 – 18.00 (otroci s priimki od M do vključno Ž)

V zvezi z vpisom lahko pokličete šolsko svetovalno delavko, Vlasto Sevčnikar, na telefonsko številko 041 373 997, ali ji pišete na naslov vlasta.sevcnikar@guest.arnes.si.

Vsi otroci bodo prejeli vabilo tudi na dom.

Prepis na drugo OŠ:

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

-       obvezno vpišite otroka pri nas,

-       na izbrano šolo, najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis, naslovite pisno vlogo v kateri navedete razloge za prepis.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. V ta namen je v priponki  priložen interni obrazec: Vloga za prepis. Izpolnjen obrazec lahko pošljete po navadni pošti, ga osebno prinesete v svetovalno službo ali podpisanega skenirate in pošljete na elektronski naslov:

vlasta.sevcnikar@guest.arnes.si.

Svetovalna   delavka:                                                                               Ravnatelj:

Vlasta Sevčnikar                                                                            Vojko Bizant, prof.

Spoštovani starši, 

v sredo, 10. 2. 2016, bom v času vpisov otrok v prvi razred, v šolskem letu 2016/17, od 17.00 – 17.20 odsotna, zaradi druge službene obveznosti.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

 

Vlasta Sevčnikar

VPIS - vabilo 2016-17.docx
VLOGA ZA PREPIS.docx
 
 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

 
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/
 
 

SUBVENCIJA ZA PREHRANO

Petka za nasmeh - letak.pdf
 
 

TABORI ZA NADARJENE

Dopis_tabor_februar_2016_šole.pdf
Tabor_februar_najava_2016_1.pdf
TABORI ZA NADARJENE 2016.docx
Prijavnica_februar_2016.docx
 
 

ZAPORA CESTE OB VRTCU NA SVETJU

ZAPORA CESTE.docx
 
 

BREZPLAČNE INŠTRUKCIJE

 

BREZPLAČNE INŠTUKCIJE MATEMATIKE ZA OSNOVNOŠOLCE!

 

VSAK ČETRTEK, OD 14:30 – 16:00 V KLUBU JEDRO

 

OBVEZNA JE PRIJAVA NA: INFO@KMMEDVODE.SI ALI 041 511 687

 
 

UKINITEV GOTOVINSKEGA POSLOVANJA

 
S 1.1.2016 je ukinjeno gotovinsko poslovanje in možnost kupovanja kuponov za občasna kosila. Kupone je še vedno možno dobiti, vendar bodo zaračunani po položnici.
 
 

SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA ZA UČENCE OD 1.1.2016 DALJE

Subvencija malice in kosil v šolskem letu 2015-2016.doc
 
 

OZNAČEVANJE ALERGENOV NA JEDILNIKU OŠ MEDVODE

 

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki v 44. členu določa, da so podatki o alergenih,

kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku.


Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so predstavljeni v spodnji tabeli in na jedilniku označeni s številko v oklepaju

ob posamezni jedi.


LEGENDA ALERGENOV

1. GLUTEN

5. ARAŠIDI

9. MLEKO14. MEHKUŽCI

2. RAKI

6. OREŠČKI10. SEZAM
3JAJCA7. SO211. ZELENA
4. RIBE8. SOJA12 GORČIČNO SEME

Hvala za razumevanje.

Vodja šolske prehrane:

Andrej Flajnik

 
 

GESLO ZA E-REDOVALNICO

 

Postopek pridobitve gesla za e-redovalnico.

 

-          Izjava se pridobi na spletni strani LO-POLLISA; http://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=11

-          Izpolnjeno Izjavo učenec prinese razredniku ali v tajništvo šole

-          V roku enega tedna dobite starši geslo za dostop do e- redovalnice po e pošti in original priporočeno po pošti.

 

V kolikor ste prejšnja leta imeli geslo do e redovalnice, morate starši ponovno izpolniti Izjavo za dostop do e-redovalnice. Geslo vam bomo podaljšali do 31. 8. 2015.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

 
 

ZABOJNIK ZA TEKSTIL IN OBUTEV

 
Spoštovani učenci in starši.

Pri šolski kolesarnici smo namestili zabojnik za zbiranje odvečnega tekstila in obutve. Kaj vanj spada in kaj ne, si lahko preberete v priloženem letaku.
LETAK TEKSTIL.pdf