POZDRAVLJENI NA SPLETNI STRANI OŠ MEDVODE

 

 
 
Klikni tukaj za več informacij ...
 
 

NAJPOGOSTEJE ISKANE INFORMACIJE

šolski koledar_OS_prvi_del_2018-19.pdf
šolski koledar_OS_drugi_del_2018-19.pdf
Publikacija OŠ Medvode 2018_19.pdf
 
 

JUTRANJE VARSTVO

 
Način prihoda v jutranje varstvo je pojasnjen v spodnji priponki.
JUTRANJE VARSTVO 2018_19.docx
 
 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Od torka, 22. 1. 2019 je na spletni strani MIZŠ-ja (povezava: KLIKNI TUKAJ)

objavljen Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/20. En izvod tiskane verzije si učenci lahko pogledate na oglasni deski pri šolski svetovalni službi.

Na spletni povezavi (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20192020-273-javni-ra/) so tudi informacije o štipendijah za deficitarne poklice.

Učenci imajo v času do informativnega dne možnost, da se pogovorijo s šolsko svetovalno službo o možnostih nadaljnjega vpisa v srednjo šolo.  Za srečanje se morajo učenci predhodno naročiti.

 22. 1. 2019                                                                                              ŠSS OŠ Medvode

                                                                                       mag. Tatjana Šušteršič


 
 

VABILO NA 3. PREDAVANJE V OKVIRU ŠOLE ZA STARŠE

 

AKCIJSKA SKUPINA MEDVODE, OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC MEDVODE

 

vabita na 3. predavanje v okviru Šole za starše

Torek, 22. 1. 2018 ob 18. uri

v glasbeni učilnici

 

»KAKO PREPREČITI OTROKOVO ČUSTVENO STISKO IN SPODBUDITI ČUSTVEN RAZVOJ?«

 (izvajalec: Inštitut Psihologija zaščititi otroka)

 
 

OBVESTILO O ODGOVORNEM RAVNANJU S HRANO

 


ZA STARŠE UČENCEV OD 1. DO 5. RAZREDA, KI SO V PODALJŠANEM BIVANJU

Spoštovani starši,

aktiv učiteljev podaljšanega bivanja opaža, da hrana, ki je namenjena popoldanski malici, zaradi različnih objektivnih razlogov (odhodi učencev domov ali k interesnim dejavnostim ipd.) v veliki količini ostaja in se vrača v kuhinjo, kjer smo jo zaradi HACCP sistema dolžni zavreči.

Na šoli se trudimo ozaveščati, vzgajati in spodbujati učence v duhu odgovornega ravnanja s hrano. Da bomo skupaj lažje in bolj učinkovito sledili tej vrednoti, vas lepo prosimo, da učenci nosijo s seboj v podaljšano bivanje malo PVC posodo, kamor lahko shranijo popoldansko malico, ki jo v šoli ne utegnejo pojesti.

Ob tem, bi se navezali tudi na Smernice zdravega prehranjevanja NIJZ, ki šolo kot zavod zavezujejo, da učencem ponudimo štiri obroke dnevno in tako skrbimo za uravnoteženost obrokov ter ustrezen ritem prehranjevanja, ki je eden od ključnih segmentov za dober otrokov psihofizični razvoj.

Hvala za razumevanje.

Vodja aktiva podaljšanega bivanja:                                                                                     Ravnateljica:

mag. Bernarda Rakar                                                                                                              mag. Damjana Šubic

 

Organizatorka prehrane:

Ajda Stupar


 
 

MLADINSKE DELAVNICE za šol. leto 2018/2019

 
Na spodnji povezavi so termini in naslovi mladinskih delavnic za učence 8. razreda. 

Več o »Mladinskih delavnicah« si učenci, starši in učitelji lahko preberete na spletni strani društva

http://www.drustvo-dpd.si/index.php


Termini in seznam mladinskih delavnic v šol. letu 2018_19.pdf
 
     
 
 

PROJEKT eTwinning

 

V šolskem letu 2017/18 smo sodelovali v projektu eTwinning s šolami iz Hrvaške, Poljske, Turčije, Portugalske, Španije in Turčije. Projekt je nosil naslov »Learning Through Baking« . Sodelovali so učenci in učenke od 6. do 9. razreda. Koordinatorica projekta na šoli je bila Suzana Oroz.

Za projekt smo prejeli evropski certifikat kakovosti.

Projekt si lahko ogledate tukaj: https://twinspace.etwinning.net/65045/home

in tukaj https://madmagz.com/magazine/1354667#/

V letošnjem šolskem letu smo se ponovno vključili v projekt eTwinning. Letošnji projekt nosi naslov »Inspired by Nature«. V okviru projekta bomo raziskovali naravo in naravne materiale. Sodelujejo učenci in učenke od 7. do 9. razreda. Projekt je že v polnem zagonu. Trenutno se preizkušamo v pisanju haiku poezije na temo narave.


 
 

MEDVOŠKA KNJIŽNA TRANSVERZALA-novo

 
Dragi učenci,
na OŠ Medvode se bomo v tem šolskem letu poskušali  čim več posvečati branju. Poskušali vas  bomo navdušiti za branje  sodobnih, klasičnih knjig, pa tudi različnih poučnih knjig. Za vas bomo poiskali različne projekte povezane z branjem. Med drugim smo se odločili, da bomo sodelovali v projektu MEDVOŠKA KNJIŽNA TRANSVERZALA, ki ga vodi KNJIŽNICA MEDVODE.
Vabimo vas, da se v projekt čim bolj aktivno vključite in k sodelovanju povabite tudi svojo družino.
Vsi, ki se boste projektu pridružili, boste zbirali žige v posebne bralne knjižice, ki jih dobite v šolski knjižnici ali v Knjižnici Medvode. Žige si boste pridobili z branjem knjig, z obiskovanjem dogodkov in raziskovalnimi izleti.

Več o projektu si lahko preberete v priponki, na oglasni deski pri knjižnici, ali pa vprašate šolsko knjižničarko, če vas še kaj zanima.

Želimo vam obilo užitkov ob branju in raziskovanju.
                                                                                  Vodstvo šole
Medvoška knjižna transverzala _vabilo k sodelovanju.docx
MedvoskaKnjiznaTransverzala-Plakat-A4.docx
 
   
 
 

UČNA POMOČ NA OŠ MEDVODE- KJE JO DOBIM?

KJE DOBIM UČNO POMOČ(šol.l.2018-19).docx
UČNA POMOČ PRI DOP. POUKU.docx
 
 

DNEVNI CENTER BIVAK

PREDSTAVITEV DNEVNEGA CENTRA BIVAK.docx
 
 
 
 

OBVESTILO GLEDE MEDICINSKO INDICIRANIH DIET

 

Zadnji dan avgusta 2018 smo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dobili navodila kako postopati pri učencih, ki imajo medicinsko indicirano dieto.

V spodnji povezavi si lahko preberete o sprejetih Priporočilih za medicinsko indicirane diete, v katerih je določeno kdo predpiše medicinsko indicirano dieto, za koliko časa se izdaja potrdilo in potrebne informacije v zvezi z navodili  staršem ob uvedbi diete. V priporočilih so navedene tudi vrste diet in oblika Potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka ter oblika Potrdila o ukinitvi diete, kadar ta ni več potrebna.

V primeru, da ima otrok že urejeno potrdilo o dietni prehrani v šoli, le tega ni potrebno dodatno dostavljati na novih obrazcih.

           Vodstvo šole
Priporočila-za-medicinsko-indicirane-diete_besedilo.pdf
 
 

NOVO ŠOLSKO ŠPORTNO IGRIŠČE PRI OŠ MEDVODE

 

Na zemljišču ob Osnovni šoli Medvode so zgradili novo šolsko športno igrišče, ki bo v dopoldanskem času služilo otrokom osnovne šole in vrtca, v popoldanskem času pa je odprto in dostopno vsem obiskovalcem. Izgrajeno igrišče je tretje obnovljeno šolsko športno igrišče v zadnjih treh letih. Več si lahko preberete v novici:  https://www.medvode.si/objava/165580

 

Projekt je predstavljen tudi na portalu investicij Občine Medvode:

 https://medvode.gisportal.si/investicije_javno/investicija/1439


Spoštovani starši, učenci, obiskovalci novega športnega igrišča!


Ponosni in hvaležni smo, da smo dobili tako težko pričakovano športno igrišče. Dolga leta smo izvajali tek na 60 m in 600 m v neprimernih razmerah za tek, skokov v daljino z zaletom pa na zunanjih površinah sploh nismo mogli izvajati, saj za to ni bilo nikakršnih možnosti. Razveselili smo se novih igrišč za košarko, nogomet in odbojko. Komaj čakamo, da bomo vadili met žvižgača, suvanje krogle ter igrali med dvema ognjema. 

Lahko bi rekli, da imamo sedaj idealne pogoje za šport in gibanje. Poskrbimo, da bo naše (in vaše) igrišče vsem nam v ponos ter da ga bomo lahko uporabljali za krepitev našega športnega duha in zdravja.


Prosimo vse (popoldanske) obiskovalce, da nam pomagate vzdrževati red in čistočo na igrišču. Kolesa in motorje parkirajte pred igriščem, hišne ljubljenčke pa vodite na sprehod do gozdička v bližini.

 

Hvala za razumevanje
                                                               Vodstvo šole


 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

PROJEKT eTwinning

 

Projekt eTwinning: Learning Through Baking

 V aprilu 2018 smo se pridružili projektu eTwinning z naslovom Learning Through Baking. Sodelujejo učenci 6. in 8. razredov. V projektu sodelujemo učitelji in učenci iz Hrvaške, Poljske, Španije, Portugalske in Turčije.

Cilj projekta je osveščanje o pomembnosti kulturne dediščine, končni izdelek pa naj bi bil užitni spominek iz naših krajev.

Za zdaj se učenci predstavljajo in spoznavajo sovrstnike.

Vodja projekta: Suzana Oroz

Projekt eTwinning: Learning Through Baking

https://madmagz.com/magazine/1354667#/


 
 

SPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

SPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV.docx
 
 

UKINITEV GOTOVINSKEGA POSLOVANJA

 
S 1.1.2016 je ukinjeno gotovinsko poslovanje in možnost kupovanja kuponov za občasna kosila. Kupone je še vedno možno dobiti, vendar bodo zaračunani po položnici.
 
 

OZNAČEVANJE ALERGENOV NA JEDILNIKU OŠ MEDVODE

 

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki v 44. členu določa, da so podatki o alergenih,

kadar so ti prisotni v končnem proizvodu, obvezni tudi za nepredpakirana živila ponujena za prodajo končnemu potrošniku.


Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergeni) so predstavljeni v spodnji tabeli in na jedilniku označeni s številko v oklepaju

ob posamezni jedi.


LEGENDA ALERGENOV

1. GLUTEN

5. ARAŠIDI

9. MLEKO14. MEHKUŽCI

2. RAKI

6. OREŠČKI10. SEZAM
3JAJCA7. SO211. ZELENA
4. RIBE8. SOJA12 GORČIČNO SEME

Hvala za razumevanje.

Vodja šolske prehrane:

Andrej Flajnik

 
 

GESLO ZA E-REDOVALNICO

 

Postopek pridobitve gesla za e-redovalnico.

 

-          Izjava se pridobi na spletni strani LO-POLLISA; http://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=11

-          Izpolnjeno Izjavo učenec prinese razredniku ali v tajništvo šole

-          V roku enega tedna dobite starši geslo za dostop do e- redovalnice po e pošti in original priporočeno po pošti.

 

V kolikor ste prejšnja leta imeli geslo do e redovalnice, morate starši ponovno izpolniti Izjavo za dostop do e-redovalnice. 

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

IZJAVA ZA eREDOVALNICO GDPR.pdf
 
 

ZABOJNIK ZA TEKSTIL IN OBUTEV

 
Spoštovani učenci in starši.

Pri šolski kolesarnici smo namestili zabojnik za zbiranje odvečnega tekstila in obutve. Kaj vanj spada in kaj ne, si lahko preberete v priloženem letaku.
LETAK TEKSTIL.pdf