Šolski sadovnjak

SADOVNJAK OŠ MEDVODE

Na naši šoli želimo na praktičen način prikazati kako lahko prispevamo k trajnostnem razvoju naše družbe.

Sadovnjak nam omogoča neposreden stik z naravo, lahko spremljamo rasti in razvoj rastlin. Tako je  sadovnjak postal učilnica v naravi, pred vrati naše šole. Poleg rastlin, daje sadovnjak, življenjski prostor tudi mnogim živalim,ki jih prav tako lahko opazujemo.

Ob vestnem negovanju in umnem gospodarjenju po biodinamični metodi smo jeseni že poskušali prve pridelke sadja.

Dostopnost