Ravnateljica: mag. Damjana Šubic
E-pošta – ravnateljica: 
damjana.subic@guest.arnes.si

Telefon – ravnateljica: 040 850 356

                                  01/3619292

Pomočnica ravnateljice: Azra Kajan
E-pošta – pomočnica ravnateljice: azra.kajan@guest.arnes.si
 
Telefon – pomočnica ravnateljice:
01/3619299

Poslovni sekretarkiNataša Sojar

                                     Jerica Jerala

E-pošta – tajništvo: os.medvode@guest.arnes.si

Telefon – tajništvo: 01/3619 290, 01/3611 314
Telefon – zbornica: 01/3619 295

Računovodkinja: Brigita Šifrer
E-pošta – računovodstvo: racunovodstvo.osljme@guest.arnes.si

Telefon – računovodstvo: 01/3619 294

Vodja šolske prehrane: Ajda Stupar
E-pošta: 
ajda.stupar@guest.arnes.si

Svetovalna delavka: Tatjana Šušteršič
E-pošta – svetovalna delavka: tatjana.sustersic2@guest.arnes.si

Telefon šolska svetovalna služba: 01/3619291

                                                      041/373 997

Knjižničarka: Andreja Magdalenc Jevnikar
E-pošta – knjižničarka: andreja.magdalenc@guest.arnes.si

Telefon – knjižnica: 01/3619 297


UČITELJI od 1. do 5. razreda v šolskem letu 2020/21

ANA JURCA
ana.jurca1@guest.arnes.si


VLASTA SEVČNIKAR
vlasta.sevcnikar@guest.arnes.si

 

1. a

JELKA JANEČKO
jelka.janecko@guest.arnes.si


SIMONA OMERZU
simona.omerzu@guest.arnes.si

 

1. b


URŠA KRŽIŠNIK

ursa.krzisnik@guest.arnes.si


2. a

ALENKA KUDER GABER
alenka.kuder-gaber@guest.arnes.si


2. b

ANA JERINA

ana.jerina@guest.arnes.si

3. a

IRENA HUMEK KOK
irena.humek-kok@guest.arnes.si


3. b


BRIGITA SVOLJŠAK
brigita.svoljsak@guest.arnes.si

 

4. a


KATJA PAVLIČ
katja.pavlic1@guest.arnes.si

 

4. b

SARA SOVINC

sara.sovinc1@guest.arnes.si


5. a

TATJANA KERNIČ
tatjana.kernic@guest.arnes.si

 

 

5. b

 

TAMARA VUČKO

tamara.vucko@guest.arnes.si

 

NIP TJA, TJA

 

MATIC FATUR

matic.fatur@guest.arnes.si


RaP- gibanje


UČITELJI od 6. do 9. razreda v šolskem letu 2020/21

ANDREJ FLAJNIK
andrej.flajnik@guest.arnes.si

 

NAR, BIO, OPB

Razrednik 6. b

ROK JAMNIK
rok.jamnik@guest.arnes.si

 

MAT

Razrednik 6. a

KATARINA CZERNY
katarina.czerny@guest.arnes.si

 

ZGO, DKE, OPB

Razredničarka 7. b

PETER LIPAVŠEK
peter.lipavsek1@guest.arnes.si

 

SLJ

Razrednik 7. a

SUZANA OROZ
suzana.oroz@guest.arnes.si

 

TJA

Razredničarka 8. a

MOJCA PINTAR
mojca.pintar1@guest.arnes.si

 

LUM, OIP: LS1, LS2, LS3, NIP UME, OPB


MAJA TOMŠIČ

maja.tomsic2@guest.arnes.si


OPB


DARJA ZAPLOTNIK
darja.zaplotnik@guest.arnes.si

 

ŠPO, OIP: ŠSP; NIP ŠPO

Razredničarka 9. b

ROK VIRIANT-STOJANOVIĆ
rok.krizaj1@guest.arnes.si

 

ŠPO, OIP: IŠP, ŠZZ

 

MAŠA MIJIĆ

masa.mijic@guest.arnes.si

 

KEM,  OPB

 

ANDREJA ČERU
andreja.ceru@guest.arnes.si


FRANCOŠČINA (FI1, NIP FI1, NIP FI2, 

NIP FI3), OPB

 

ADRIANA KOZAMERNIK JUKIĆ
adriana.kozamernik-jukic@guest.arnes.si

 


NEMŠČINA (NI1, NI2, NI3, NNI1, NNI2, NNI3), MME, UBE 


 

TINA BRILEJ
tina.brilej@guest.arnes.si


TJA

 Razredničarka 9. a

BERNARDA RAKAR
bernarda.rakar@guest.arnes.si  

 

GUM, OPB, PZ

 

TOMAŽ JENKO
tomaz.jenko@guest.arnes.si

 

TIT, MAT

 Razrednik 8. b

MARJETA LAVRIH
marjeta.lavrih@guest.arnes.si

 

MAT, OPB

 

TANJA TRČEK
tanja.trcek@guest.arnes.si

 

SONJA NASTRAN

sonja.nastran@guest.arnes.si

GEO, OPB, OIP UBE, MME in ROM, NIP NRASLJ

 

AJDA STUPAR               
ajda.stupar@guest.arnes.si

 

GOS, OIP: SPH, NPH, OPB, org. šolske prehrane  

 

ADRIJANA MURKO ANCELJ

adrijana.murko-ancelj@guest.arnes.si

 

MARIJA MARENK

marija.marenk1@guest.arnes.si

specialna pedagoginjaDSP

 

MAŠA JUG BURJA
masa.jug-burja@guest.arnes.si

FRANC ŠPENKO

f.spenko@gmail.com

 

MAJA KNIFIC BUKOVŠAK 

maja.knific-bukovsak@guest.arnes.si


PURGAR MARIJA

marija.purgar@guest.arnes.si


VERONIKA JENKO

veronika.jenko@guest.arnes.siJANJA ŠKEDELJ OEGEMA

janja.skedelj-oegema@guest.arnes.si


                 


FIZ, OPBlaborant, OPB


 

spremljevalka


 

DSPspremljevalka

spremljevalka
 

 

TEHNIČNO OSEBJE:


Hišnik: ŠTEFAN KRANJEC – hisnik.osljme@guest.arnes.si

Čistilke: RENATA PONIKVAR, EMINA BEGIĆ, DRAGICA KOS, DALIBORKA MALIĆ

 

ŠOLSKA KUHINJA:

Vodja kuhinje: BERNARDA BELEC – kuhinja.osljme@guest.arnes.si

                                                         01/3619298

Pomočnik kuharice: MATJAŽ KRŽIŠNIK

Kuhinjska pomočnica: EVA PREŠEREN, DARINKA KOCJANČIČ