ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Seznami šolskih potrebščin bodo objavljeni samo v elektronski obliki na spletni strani šole.

Da vam pomagamo pri naročanju šolskih potrebščin, bomo tudi letos poslali sezname v MK Medvode in Kopija nova - Kopija nova.

Šola omogoča bodočim učencem od 4. do 9. razreda, da si v šolskem letu 2022/2032 iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet brezplačno. Pogoj za izposojo je vrnjena naročilnica za učbeniški komplet – najkasneje do 10. junija 2022 v šolsko knjižnico.

Bodoči prvošolci, drugošolci in tretješolci bodo svoje komplete prejeli brezplačno prvi šolski dan v šoli.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali izgubljen, boste morali po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladih plačati odškodnino.

Upravljalka učbeniškega sklada:

Andreja Magdalenc Jevnikar

UČ_DZ 1.raz.pdf
UČ_DZ 2.raz.pdf
UČ_DZ 3.raz.pdf
UČ_DZ 4.raz.pdf
UČ_DZ 5.raz.pdf
UČ_DZ 6.raz.pdf
UČ_DZ 7.raz.pdf
UČ_DZ 8.raz.pdf
UČ_DZ 9.raz.pdf