Šolska svetovalna delavka: mag. Tatjana Šušteršič univ.dipl. soc.ped

Telefonska številka: 041 373 997

e-naslov:   tatjana.sustersic2@guest.arnes.si

Zaželeno je, da se za individualne obiske v svetovalni službi vnaprej dogovorite.

Uradne ure:

- ponedeljek: 7.30 - 14.30

- torek: 11.30 - 18.00 

Šolska svetovalna delavka je, zaradi nastalih razmer, do konca šolskega leta 2019/20 ob torkih v dosegljiva v dopoldanskem času (7.30-14-30), razen po predhodnem dogovoru s starši. 

- sreda, četrtek: 7.30 - 14.30

- petek: 7.30 - 14.00