SVET STARŠEV - šol. leto 2021/2022

Razred

Predstavnik staršev

 

Razred

Predstavnik staršev

1. a

Uroš Medar

 

6. a

Barbara Poljšak

1. b

Maša Jug Burja

 

6. b

Eufemija Štorga

2. a

Primož Svoljšak

 

7. a

Andrej Cergolj

2. b

Sabina Pajtler Žagar

 

7. b

Marko Drešar

3. a

Saša Levičar

 

8. a

Elvisa Bilić

3. b

Dominik Jurca

 

8. b

Petra Ladiha

4. a

Sanja Klemenčič

 

9. a

Dejan Velušček

4. b

Polonca Baškovič Pavlin

 

9.b

Nina Demšar

5. a

Andreja Homec

 

 

 

5. b

Vito Klavora

 

 

 


POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ MEDVODE.pdf
Zapisnik 1. sestanka sveta staršev - 23092021.pdf
Osnutek zapisnika 2. (izrednega) sestanka sveta staršev - 071021.pdf