SVET STARŠEV - šol. leto 2020/2021

Razred

Predstavnik staršev

 

Razred

Predstavnik staršev

1. a

Primož Svoljšak

 

6. a

Andrej Cergolj

1. b

Sabina Pajtler Žagar

 

6. b

Marko Verbovšek

2. a

Saša Levičar

 

7. a

Julija Maček

2. b

Nastja Marn

 

7. b

Dora Belec

3. a

 Anja Malovrh Gomboši

 

8. a

Dejan Velušček

3. b

Patricija Nosan

 

8. b

Nina Demšar

4. a

Ana Babšek

 

9. a

Katja Lombar

4. b

Vito Klavora

 

9.b

Anja Bergant

5. a

Iztok Žebovec

 

 

 

5. b

Rihard Noč

 

 

 


POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ MEDVODE.pdf
Osnutek zapisnika 1. sestanka sveta staršev - 24092020.pdf