Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki občine ustanoviteljice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. 
Predsednica Sveta šole je ga. Andreja Čeru.
Poslovnik o delu sveta OŠ Medvode.pdf
Pravila OŠ Medvode.pdf
Zapisnik konstitutativne seje sveta šole - 220620.pdf
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu sveta OŠ Medvode.pdf