RODITELJSKI SESTANKI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Roditeljska sestanka bosta dva, po potrebi trije.

  • 1. roditeljski sestanki v septembru 2020:

Razred

Termin

Lokacija

1. A

2. 9. 2020 ob 17.00

matična učilnica

1. B

3. 9.2020 ob 17.00

matična učilnica

2. A

2. 9. 2020 ob 17.00

matična učilnica *predstavitev tabora v CŠOD Čebelica

2. B

2. 9. 2020 ob 17.00

matična učilnica *predstavitev tabora v CŠOD Čebelica

3. A

3. 9. 2020 ob 17.00

matična učilnica

3. B

7. 9. 2020 ob 17.00

matična učilnica

4. A in B

16. 9. 2020 ob 17.30

jedilnica

5. A in B

8. 9. 2020 ob 17.30

jedilnica

6. A in B

10. 9. 2020 ob 17.00

jedilnica     *ZD Medvode predstavitev cepljenja HPV

7. A in B

7. 9. 2020 ob 18.00

jedilnica

8. A in B

14. 9. 2020 ob 17.00

jedilnica *predstavitev tabora – CŠOD Kavka; predstavitev mladinskih delavnic

9. A in B

10. 9. 2020 ob 18.00

glasbena učilnica

  • 2. roditeljski sestanki bodo konec januarja ali v začetku februarja 2021.

Analizirali bomo učno in vzgojno delo po razredih in oddelkih.

  • 3. roditeljski sestanki bodo organizirani po potrebi.