Roditeljska sestanka bosta dva, po potrebi trije.

  • 1. roditeljski sestanki bodo v septembru 2019:

            - 5. 9. 2019 za starše učencev 1. r. ob 17. uri;

           - 10.  9. 2019 za starše učencev 6., 7., 9. r. ob 18. uri; za starše učencev 8. r. ob 17.30.

           - 12. 9. 2019 za starše učencev od 2. do 5. r.  ob 17. uri.

  • 2. roditeljski sestanki bodo v začetku februarja.

           Razpored roditeljskih sestankov po dnevih in urah:

 

4. 2. 2020 – za 5. r. ob 17.30

5. 2. 2020 – za 4. r. ob 17.00

10. 2. 2020 – za 2. r. ob 17.00.

 

11. 2. 2020 – za 3., 7., 9. r. ob 17.00.

11. 2. 2020 – za 6. r. ob 18.00.

 

11. 2. 2020 – za 8. A r. ob 17.30.

                     - za 8. B r. ob 18.00.

 

13. 2. 2020 – za 1. r. bo ob 17.00

 

Na dnevnem redu roditeljskih sestankov bo analiza učnega uspeha in pregled opravljenega dela v 1. ocenjevalnem obdobju ter skrb za zdravje otrok, osebno higieno in čistočo zob.

Posamezni razredi bodo imeli še dodatne točke dnevnega reda.

4. razred ima na dnevnem redu naravoslovni tabor v CŠOD Medved, 7. razred pa CŠOD Kavka.

  • 3. roditeljski sestanki bodo organizirani po potrebi.