RODITELJSKI SESTANKI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Roditeljska sestanka bosta dva, po potrebi trije.

  • 1. roditeljski sestanki v septembru 2021:

Razred

Termin

Lokacija

1. A

6. 9. 2021 ob 17.00

glasbena učilnica

1. B

6. 9.2021 ob 17.00

jedilnica

2. A

8. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica (*predstavitev tabora)

2. B

8. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica (*predstavitev tabora)

3. A

9. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica (*predstavitev plavalnega tečaja)

3. B

9. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica (*predstavitev plavalnega tečaja)

4. A

8. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica (*predstavitev tabora)

4. B

8. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica (*predstavitev tabora)

5. A in 5. B

7. 9. 2021 ob 17.00

jedilnica (*predstavitev plavalne ŠVN)

6. A

7. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica (*predstavitev tabora)

6. B

7. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica (*predstavitev tabora)

7. A

7. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica (*predstavitev tabora)

7. B

7. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica (*predstavitev tabora)

8. A in 8. B

7. 9. 2021 ob 17.00

glasbena učilnica (*predstavitev tabora,  mladinskih delavnic)

9. A

7. 9. 2021 ob 17.30

matična učilnica (*predstavitev tabora, poklicne orientacije)

9. B

7. 9. 2021 ob 17.00

matična učilnica(*predstavitev tabora, poklicne orientacije)


Razredniki od 5. do 9. razreda začnejo roditeljske sestanke z uvodnimi predstavitvami dela v posameznih razredih. Od 18.00 do 18.45 sledi predavanje Damjane Šmid (po matičnih učilnicah preko zoom aplikacije) na temo duševnega zdravja otrok in mladostnikov.

  • 2. roditeljski sestanki bodo konec januarja ali v začetku februarja 2022.

Analizirali bomo učno in vzgojno delo po razredih in oddelkih.

  • 3. roditeljski sestanki bodo organizirani po potrebi.