PREDAVANJA NA OŠ MEDVODE V OKVIRU ŠOLE ZA STARŠE

(v sodelovanju z AS Medvode, Vrtcem Medvode)

 

DATUM

DAN

URA

PREDAVATELJ

TEMA

25. 9. 2019

sreda

18.00

Marko Juhant

TRMA

1. 10. 2019

torek

18.00

Simon Konečnik

UČENJE ZA PRIHODNOST

23. 10. 2019

sreda

18.00

Marko Juhant

OBLIKOVANJE OSEBNIH NAVAD PRI OTROCIH

19. 11. 2019

torek

18.00

Miha Ruparčič

VARNA NAVEZANOST IN VZGOJA BREZ DRAME

25. 11. 2019

ponedeljek

18.00

Marko Juhant

RAZVOJNE NALOGE IN PRIPADAJOČE SPRETNOSTI, KI JIH MORA OTROK RAZVITI V 2. TRIADI

7. 1. 2020

torek

18.00

Tjaša Jerman

VZGOJA ZA INTERNET

 

 

Obvestilo: Udeležba na predavanjih gospoda Marka Juhanta je možna zgolj ob predhodni prijavi organizatorjem (AS za preventivo zlorabe drog Medvode, ZD Medvode, dr. Vida Šušteršič Bregar)

September, 2019                                                                                               Šolska svetovalna služba OŠ Medvode