OSNOVNA ŠOLA MEDVODE
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode


Vodstvo šole

Ravnateljica:
mag. Damjana Šubic
Pomočnica ravnateljice:
Azra Kajan
Poslovni sekretarki: Nataša Sojar, Jerica Jerala
Računovodja: Brigita Šifrer


Telefonske številke

Ravnateljica: 01 36 19 292
Tajništvo: 01 36 19 290, 01 36 11 314
Računovodstvo: 01 36 19 294
Pomočnica ravnateljice: 01 36 11 314
Šolska svetovalna služba: 041 373 997
Zbornica: 01 36 19 295
Kuhinja: 01 36 11 314
Knjižnica: 01 36 19 297

E-pošta: os.medvode@guest.arnes.si