NEDELOVANJE SPLETNIH UČILNIC

 
20. 10. 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

tudi danes se pojavljajo težave z dostopom do spletnih učilnic.

Obvestilom Arnesa lahko sledite na Twitterju https://twitter.com/ArnesInfo.

Današnje obvestilo Arnesa se glasi :

"Arnes Učilnice so trenutno nedosegljive, uporabnikom se opravičujemo. Težave smo odkrili in jih odpravljamo. Kmalu vam bomo podali več informacij. AAI-prijave delujejo, tudi vse ostale storitve, npr. videokonference Arnes Zoom, ki jih lahko uporabite za izobraževanje na daljavo".

 

                                   Vodstvo šole
 
 

RAZGLASITEV EPIDEMIJE

 
18. 10. 2020


Spoštovani starši, dragi učenci,

obveščam vas, da bo od danes opolnoči naprej razglašena epidemija, predvidoma za 30 dni.
Zaenkrat veljajo taki ukrepi kot je bilo rečeno v petek, 16. oktobra.
V ponedeljek, 19. oktobra imajo torej učenci od 1. do vključno 5. razreda vzgojno-izobraževalno delo v šoli, učenci od 6. do 9. razreda pa ga imajo na daljavo. Maske so odslej obvezne za vse v skupnih prostorih.
Pazimo drug na drugega in se držimo vseh zaščitnih ukrepov. 

Damjana Šubic, ravnateljica
 
 

OBVESTILO O POPOLDANSKIH GOVORILNIH URAH V MESECU OKTOBRU

 

8. 10. 2020

Spoštovani starši,

v torek, 13. oktobra bi morali imeti redne mesečne govorilne ure. Zaradi trenutnih razmer glede koronavirusa in novih zaostritev, smo se na šoli odločili, da v oktobru ne bomo imeli popoldanskih govorilnih ur za vse starše. Glede na to, da opažamo, da se posamezni učenci ne zavedajo pomena sprotnega učenja in opravljanja zadolžitev pa bi bilo morda smiselno, da se govorilnih ur udeležite.

Možni so posamezni dogovori glede govorilnih ur.

Prosimo, da se vsi, ki menite, da se morate v živo pogovoriti z določenimi učitelji, nanje obrnete preko elektronske pošte do 12. oktobra, da vam določijo uro pogovora (po 10-15 minut na učenca). Na govorilno uro pridite obvezno z masko, pri vhodnih vratih si obvezno razkužite roke. Pri vhodu bo dežurna oseba.

Z učitelji se lahko dogovorite tudi za drugačen način komunikacije (elektronska sporočila, telefonski pogovori).

V primeru, da bi se učitelji želeli pogovoriti z določenimi starši (zaradi pomanjkljivega učenja ali drugih težav učencev), vam bodo to sporočili, če se ne boste že sami prijavili na govorilno uro. 

Želeli bi si, da se učne in vedenjske težave rešujejo sproti, saj se na ta način izognemo marsikaterim nevšečnostim.

Hvala za razumevanje.

Mag. Damjana Šubic, ravnateljica

 
 

SPREMEMBA ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH (nošenje mask)

 
3. 10. 2020

Sprememba Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Spoštovani starši,

vlada RS je 2. 10. 2020 zvečer sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, po katerem od ponedeljka, 5. 10. 2020 dalje, učencem v osnovni šoli nošenje mask ne bo več obvezno, ko bodo v matični učilnici. Prav tako maska ne bo več obvezna za učitelje do vključno 3. razreda pri opravljanju neposrednega dela z učenci in za osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. Učitelji od 4. razreda dalje masko še naprej uporabljajo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 2 metra medosebne razdalje.
Pri gibanju učencev in zaposlenih izven učilnic - v skupnih prostorih zavoda, se uporabljajo določila Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20) z dne 18. 9. 2020.
Uporaba mask je v skupnih prostorih tako še naprej obvezna.

Želimo si, da bi se še naprej vsi skupaj odgovorno obnašali drug do drugega, si redno razkuževali roke, skrbeli za vse preventivne ukrepe in poskrbeli, da v šolo prihajamo zdravi, brez znakov okužb.

Hvala za razumevanje. Ostanimo zdravi.

Damjana Šubic, ravnateljica

Spremembe Odloka o začasnih ukrepih_SARS-CoV-2_maske_3.10.2020.pdf
 
 

ODLOK VLADE RS GLEDE NOŠENJA MASK

 

19. 9. 2020


Spoštovani starši,


Vlada Republike Slovenije je 18. 9. 2020 ob 21. uri na dopisni seji sprejela »ODLOK o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2«. S tem aktom se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki bodo za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa veljali od ponedeljka, 21. 9. 2020 dalje. Spremembe so vezane predvsem na nošenje mask v zaprtih javnih prostorih ter pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.


Ta Odlok pa se ne uporablja za:

- osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,

- učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,

- učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,

- osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Vzgojnoizobraževalno delo se še naprej izvaja po modelu B. Zaradi splošne epidemiološke slike, ki je trenutno značilna za Republiko Slovenijo, se uvajajo nekoliko strožji higienski ukrepi z namenom, da bi tudi v prihodnje ohranili nizko stopnjo okuženosti, vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa pa omogočili čim bolj nemoteno ter čim dlje trajajoče izvajanje pouka v prostorih šole, kot je predvideno v modelu B.

 

Podrobnosti si lahko preberete v okrožnici MIZŠ z dnem 19. 9. 2020 (v priponki).

Priporočila NIJZ za prihodnji teden si lahko preberete na spletni strani NIJZ:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2


Šola bo po najboljših močeh skušala zagotoviti varnostne in zaščitne ukrepe in slediti priporočilom, seveda pa brez vas, dragi starši in učenci, ne bomo zmogli. Do sedaj nam je nekako uspevalo, upamo, da nam bo tudi vnaprej.

Hvala za vaše sodelovanje, strpnost in razumevanje.

 

Damjana Šubic, ravnateljica


okrožnica MIZŠ_Odlok vlade RS o nošenju mask_19.9.2020.pdf
Aktualno_razlika med izolacijo in karanteno.docx
 
 

1. JUNIJA SE ODPREJO ŠOLSKA VRATA TUDI ZA UČENCE 4. in 5. RAZREDA

 
Objava 29. 5. 2020

V ponedeljek, 1. junija začnemo z izvajanjem pouka v prostorih šole tudi za učence 4. in 5. razreda.
V šolo naj pridejo le zdravi učenci brez znakov akutnih okužb dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu ...). Učenci morajo prinesti v šolo podpisano izjavo, da so zdravi (Izjava staršev pred vstopom v šolo je v priponki). Za vse, ki ne bodo prinesli podpisane Izjave, bo morala šola napisati uradni zaznamek.

Pouk bo potekal po urniku, ki je veljal do 16. marca 2020. Učenci bodo imeli pouk v matičnih učilnicah. Poskušali bomo izvesti tudi več pouka na zunanjih površinah šole - kolikor nam bo dopuščala organizacija dela in prostora.
Še vedno veljajo preventivni ukrepi: nošenje zaščitnih mask na avtobusu, hodnikih šole (učenci nad 12 let starosti), razkuževanje rok ob vstopu v šolo, redno umivanje rok pred obroki ter glede na okoliščine dela.

Učenci naj ne pozabijo prinesti svojih ključev od garderobnih omaric. Preobuvali se bodo tako kot v obdobju do 16. marca in odnesli obuvala in oblačila v garderobne omarice.

Starše prosimo, naj, v kolikor je to možno, učenci vozači prihajajo v šolo peš, s kolesom ali pa jih pripeljite v šolo, saj smo omejeni z vožnjami šolskih avtobusov. Vozni red šolskega avtobusa bo potekal tako kot v obdobju do 16. marca. Na avtobusu morajo imeti učenci zaščitne maske.

1. in 2. junija 2020 prav tako pridejo v šolo učenci, ki so imeli v tednu od 25. do 29. maja v šoli dodatno učno pomoč. V petek, 29. maja so domov prinesli obvestila.

V sredo, 3. junija pridejo v šolo učenci 6., 7. in 8. razreda. Pouk bodo imeli po urniku, ki je veljal do 16. marca 2020.

Za vse razrede velja, da bo pouk od 1. junija potekal po urniku, ki je veljal do 16. marca. V primeru izrednih sprememb bodo učenci pravočasno obveščeni.
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje potekata po običajnem razporedu, vendar priporočamo, da učenci v mesecu jiniju pridejo v jutranje varstvo in podaljašno bivanje le, če je to nujno potrebno. Priporočamo, da učenci po pouku čim prej odidejo domov in se ne zadržujejo okrog šole. Prehrana bo potekala po ustaljenem redu, glede na prijave učencev na prehrano za celo šolsko leto 2019/20. Morebitne spremembe pravočasno sporočite na enak način kot pred zaprtjem šole.

Prosimo vas, da nam čim bolj ažurno vračate različne obrazce in prijavnice, ki vam jih v tem obdobju delimo, saj jih nujno potrebujemo za organizacijo dela za naslednje šolsko leto.

O vseh morebitnih nadaljnjih spremembah boste obveščeni preko spletne strani šole. Za vse bomo poskrbeli po naših najboljših močeh.

Hvala za razumevanje in strpnost.

Damjana Šubic, ravnateljica
Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo (1.6.2020).doc
10303_Higienska priporočila za osnovne_sole_s_prilogami 29052020.pdf
3.6.2020_PROTOKOL_načrt aktivnosti na OŠ Medvode_osnutek.pdf
 
 

OBVESTILA IN PRIJAVNICE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 (1., 2., 3. razred)

 
27. 5. 2020

Spoštovani starši učencev 1., 2. in 3. razreda,

v sredo, 27. 5. 2020 so vam vaši otroci domov prinesli obvestila, obrazce in prijavnice za naslednje šolsko leto.
Prosimo, da jih skrbno preberete in izpolnite, ter  jih učenci vrnejo razredničarkam do petka, 29. 5. 2020.

Vsi učenci so domov odnesli:
  • navodila za vpis v spletno učilnico OŠ Medvode in AAI račune,
  • obvestilo o šolski prehrani za šolsko leto 2020/2021,
  • pogodba o plačilu šolske prehrane, dnevov dejavnosti in drugih stroškov za šolsko leto 2020/2021,
  • prijava učenca na šolsko prehrano,
  • obvestilo staršem o nakupu materiala za likovno umetnost 2020/2021,
  • prijavnico za podaljšano bivanje in jutranje varstvo in
  • prijavnico za vključevanje v razširjeni program- RaP.
Zaradi načrtovanja novega šolskega leta prosimo, da se datuma, do katerega je potrebno vrniti vse obrazce in prijavnice, držite.

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

                                                                        Vodstvo šole

 
 

UTRINKI IZ ŠOLSKIH KLOPI - V ČASU OD 18. DO 22. maja

 
Pozdravljeni,

prvi teden vrnitve učencev od 1. do 3. razreda v šolske klopi - po dolgi izolaciji - je za nami. Oglejte si nekaj utrinkov, ki so nastali v obdobju med 18. in 22. majem. Na šoli zaradi varnosti veljajo nova pravila, kljub vsemu pa smo veseli, da smo skupaj. Veselimo se prihoda devetošolcev ter nekaterih učencev od 4. do 8. razreda, ki potrebujejo našo pomoč.
Pripravili smo tudi računalniško učilnico na prav poseben način - z varnostno razdaljo, zaščito na tipkovnici in miški ter posebnim protokolom ravnanja.

Damjana Šubic, ravnateljica
 
 
 
 
 

ORGANIZACIJA POUKA ZA UČENCE 9. RAZREDA

 

22. 5. 2020

V ponedeljek, 25. 5. 2020, začenjamo z izvajanjem pouka za učence 9. razreda v prostorih šole. 

V šolo prihajajo le zdravi učenci brez znakov akutnih okužb dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu …). Učenci morajo 25. maja prinesti v šolo podpisano izjavo, da so zdravi (Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo je v priponki), razen tisti, ki so izjavo že poslali pomočnici ravnateljice. Za vse, ki ne bodo imeli podpisane Izjave, bo šola morala napisati uradni zaznamek.

Pouk bo potekal nekoliko drugače kot običajno, v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, s poudarki na ukrepih za zmanjševanje širjenja okužbe:

§  upoštevanje varnostne razdalje (najmanj 1,5m);

§  umivanje in razkuževanje rok;

§  higiena kihanja in kašljanja;

§  uporaba zaščitnih mask za učence 9. razreda po hodniku;

§  delitev učencev v manjše skupine.

Prevoze s šolskim avtobusom smo prilagodili novemu urniku. Urnika za 9.a in za 9. b sta v prilogah. Učenci naj prinašajo v šolo šolske potrebščine glede na urnik.

Prevozi s šolskim avtobusom:

- ob ponedeljkih in torkih bo vozil samo šolski avtobus, ki vozi ob 8.08 - Žeje-Zbilje, ob 8.12 Senica (vozita dva manjša avtobusa zaradi večjega števila otrok)

- ob sredah, četrtkih in petkih bo vozil 1. šolski avtobus, ki vozi ob 7.08 (Žeje-Zbilje) in ob 7.13 (Senica)

ter 2. šolski avtobus, ki vozi ob 8.08 (Zbilje) in ob 8.12 (Senica).

Šolski avtobus, ki bo vozil učence iz šole domov, bo organiziran samo ob 13.30. Vozila bosta dva manjša avtobusa glede na število prijavljenih vozačev.

Učenci morajo imeti na avtobusu zaščitne maske. Zaščitne maske morajo imeti tudi v šoli, razen med poukom.

URNIK 9. a.pdf
URNIK 9. b.pdf
Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo (25.5.2020).pdf
 
Klikni tukaj za več informacij ...
 
 

25. MAJA SE ODPREJO ŠOLSKA VRATA ZA UČENCE 9. RAZREDA

 

20. 5. 2020


Spoštovani starši devetošolcev,


v ponedeljek, 25. 5. 2020, se bodo v šolske klopi vrnili učenci 9. razreda.

Vljudno vas prosimo, da izpolnite prijavnico, ki ste jo prejeli po e-pošti in jo pošljete pomočnici ravnateljice na e-naslov: azra.kajan@guest.arnes.si (kdor je še ni poslal). Vaše podatke potrebujemo zato, da bomo lahko ustrezno formirali skupine otrok ter pravilno razporedili zaposlene, ob upoštevanju vseh omejevalnih in zaščitnih ukrepov, ki so nam naloženi.

Prvi dan, ko bo vaš otrok prišel v šolo, bo razredničarki oziroma razredniku oddal podpisano izjavo, ki jo najdete

prilogi.

Če otrok šole ne bo obiskoval, navedite razlog (npr. zdravstveno ogrožena skupina).

 

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

 

Predvidoma se bo za učence, ki imajo učne težave in težje dosegajo standarde znanja, od 25. maja v šoli izvajala dodatna strokovna pomoč.

 

Ker smo v prvi vrsti dolžni poskrbeti za varnost, moramo upoštevati navodila ter higienska priporočila za varno izvajanje naših nalog.

 

Podrobnejše protokole in načrte aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti usmerjeni v varno izvajanje dejavnosti v šoli v času epidemije, smo objavili že v prejšnjem tednu na šolski spletni strani.

 

Zahvaljujem se vam za vso dosedanjo pomoč, strpnost in sodelovanje.

Damjana Šubic, ravnateljica


Obrazec_PRIJAVA_organizacija dela_od 25.5.2020.doc
Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo_JE_ZDRAV_25.5.2020.doc
Izjava staršev_odsotnost_RIZIČNA skupina.doc
 
 

18. MAJA SE ODPREJO ŠOLSKA VRATA ZA UČENCE 1., 2., 3. razreda

 

Objava 16. 5. 2020

Dragi učenci, učenke, dragi starši,

po devetih tednih pouka na daljavo so bomo ponovno srečali v živo. V ponedeljek, 18. maja se bodo šolska vrata odprla za učence 1., 2. in 3. razreda. Tega smo si vsi neizmerno želeli, kljub vsemu pa nevarnost okužb s koronavirusom še ni minila. Poskrbeti bomo morali za določene preventivne ukrepe. Več o tem si lahko preberete v spodnji priponki Organizacija dela ob odprtju šol za učence od 1. do 3. razreda.


 
 
Klikni tukaj za več informacij ...
 
 

STARŠEM UČENCEV 1., 2. IN 3. RAZREDA

 
13. 5. 2020

Spoštovani starši,

ne pozabite, da je do danes, srede, 13. 5. 2020 potrebno oddati obrazec o organizaciji dela v šoli od 18. maja dalje. Poslala sem vam ga po elektronski pošti v ponedeljek, 11. 5. 2020. Obrazec se nahaja tudi v spodnji priponki.

Hvala in lep pozdrav.

Azra Kajan, pomočnica ravnateljice
obrazec_organizacija dela v šoli od 18.5.20-1.VIO (2).doc
 
 

PONOVNO ODPRTJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV

 
11. 5. 2020


Spoštovani starši,


v petek, 8. 5. 2020 zvečer, smo šole in vrtci  s strani MIZŠ prejeli okrožnico s podrobnimi navodili in priporočili za ponovno odprtje vzgojno-izobraževalnih zavodov. Po devetih tednih, bo predvidoma tudi naša šola ponovno odprla svoja vrata. V ponedeljek, 18. 5. 2020, se bo predvidoma najprej začel vzgojno-izobraževalni proces za učence 1., 2. in 3. razreda, teden dni kasneje pa še za učence 9. razreda.

Ker smo v prvi vrsti dolžni poskrbeti za varnost, moramo upoštevati navodila ter higienska priporočila za varno izvajanje naših nalog.

 

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v šolo ob ponovnem odprtju.  (priloga zdravstvene omejitve) Omejitve se nanašajo tudi na družinske člane oziroma osebe v istem gospodinjstvu in je v takem primeru vrnitev otroka v šolo odsvetovana.

 

Da bomo naše delo lahko organizirali na nov način, varno in v skladu s priporočili, smo vam 11. maja po elektronski pošti poslali  PRIJAVNICO (priloga) za redni program (pouk), razširjeni program (jutranje varstvo in podaljšano bivanje), šolski prevoz in šolsko prehrano od 18. 5. 2020 dalje.

 

Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete pomočnici ravnateljice na e-naslov: azra.kajan@guest.arnes.si do srede, 13. 5. 2020.

Zavedamo se, da je rok kratek, vendar potrebujemo vaše podatke zato, da bomo lahko ustrezno formirali skupine otrok ter pravilno razporedili zaposlene, ob upoštevanju vseh omejevalnih in zaščitnih ukrepov, ki so nam naloženi.

 

Če otrok šole ne bo obiskoval, navedite razlog (npr. zdravstveno ogrožena skupina).

Prvi dan, ko bo vaš otrok prišel v šolo, bo razredničarki oddal tudi podpisano izjavo, ki jo najdete v prilogi.

 

Podrobnejše protokole in načrte aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti usmerjeni v varno izvajanje dejavnosti v šoli v času epidemije, bomo pred pričetkom izvedbe pouka objavili na šolski spletni strani.

 

Prosimo vas, da vaše otroke v primeru, da ne sodijo v ogroženo skupino, napotite v šolo. Pomen pouka v šoli ni zgolj vzgojno-izobraževalna dejavnost pač pa tudi socializacijski vidik in potreba po druženju s sovrstniki, ki jo v teh časih vsi močno pogrešamo, še posebej pa otroci.

 

Osnovne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli od 18. 5. 2020 dalje:

Ø      Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.

Ø      Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Ø      Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bodo učitelji v okviru zmožnosti prilagodili oblike in metode dela.

Ø      Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo (izjema so učenci, ki imajo učne težave in težje dosegajo standarde znanja). Predvidoma se bo za slednje od 25. maja v šoli izvajala dodatna strokovna pomoč.

 

Zahvaljujemo se vam za vso dosedanjo pomoč, strpnost in sodelovanje.

 

                                            mag. Damjana Šubic, ravnateljica

Higienska priporočila za OS za cas epidemije Covid 19 s prilogami 07052020.pdf
Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo (18.5.2020).doc
IZJAVA staršev_odsotnost_rizična skupina.doc
Priporočila ZRSŠ_prehod iz šole na daljavo_pouk na šoli_1VIO.pdf
Sklep-RSK-za-pediatrijo-zdravstvene omejitve.pdf
obrazec_organizacija dela v šoli od 18.5.20-1.VIO.doc
 
 

SPREMEMBA ODLOKA

 
11. 5. 2020

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 65/20, z dne 8. 5. 2020, objavljen odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.

mag. Damjana Šubic, ravnateljica 
10057_11.5.20-Sprememba Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi.pdf
 
 

DOBRODELNA AKCIJA "POKLONI ZVEZEK"

 
4. 5. 2020

Povabilo k sodelovanju in predstavitev akcije POKLONI ZVEZEK

 

Spoštovani starši in otroci, vljudno Vas vabimo k solidarnosti do tistih, ki nimajo sredstev za nakup novih šolskih potrebščin.

Na Karitas se vsako leto obrnejo številne družine, ki potrebujejo pomoč tudi pri nakupu šolskih potrebščin. Največja težava v takih družinah je neredno in slabo plačano delo, bolezen enega izmed staršev, nenadne nesreče, slabi pogoji za bivanje in podobno. 
 
Klikni tukaj za več informacij ...
 
 

SKLEP O RAZPISU VOLITEV ČLANOV SVETA OŠ MEDVODE

 
28. 4. 2020

Spoštovani sodelavci, spoštovani starši,


obveščam vas, da Svet OŠ Medvode razpisuje volitve članov sveta OŠ Medvode.
V priponkah sta objavljena sklepa:
- Sklep o razpisu volitev članov sveta OŠ Medvode - predstavnikov delavcev,
- Sklep o razpisu volitev članov sveta OŠ Medvode - predstavnikov staršev.

Več podrobnosti o obeh sklepih si lahko preberete v priponkah.

mag. Damjana Šubic, ravnateljica

sklep_volitve clanov sveta sole_predstavniki delavcev.pdf
sklep_volitve clanov sveta sole_predstavniki starsev.pdf
 
 

ZAKLJUČEK ŠPANSKE BRALNE ZNAČKE LEO, LEO

 
23. 4. 2020

Ga. Barbara Pregelj, ki vodi špansko bralno značko Leo, leo je pripravila pripovedovanje in/ali branje slikanice Šlik šlak v slovenščini in španščini. V španščini svojo pravljico pripoveduje Susana Aliano Casales, v slovenščini pa jo bere oseba, ki si je izmislila ime Malinc.

Povezava do španske pravljice: https://www.youtube.com/watch?v=uQhXm1ondwA&t=4s

Povezava do slovenske slikanice: https://www.youtube.com/watch?v=xGhN5Nkg6Ko&t=4s

Učenci lahko poustvarjate - najbolje da narišete in/ali napišete, kar se vam je najbolj vtisnilo v spomin. Izdelke lahko pošljete na naslov (Založba Malinc, Klanska 17, 1215 Medvode) s pripisom za Leo, leo. Izdelke na zadnji strani podpišete (a le z imenom) ter pripišete šolo.

Izdelke, ki so jih učiteljice že poslale in tiste, ki jih bodo še dobili, bodo združili v predstavitveni film. 

 
 

ZA STARŠE UČENCEV OŠ MEDVODE

 
4. 6. 2020

Spoštovani starši,

glede na to, da poteka šolanje vaših otrok zopet v šolskih prostorih, smo se odločili, da srečanja za starše preko zoom aplikacije zaenkrat ne bo. Na tem mestu bi se zahvalila vsem staršem, ki ste sodelovali na srečanjih in delili svoje izkušnje z drugimi. V kolikor bi se pojavila potreba po ponovnem srečanju, bomo srečanja organizirali v takšni obliki in vas o tem obvestili na naši spletni strani.  

Vse dobro, 

šolska svetovalna delavka, mag. Tatjana Šušteršič


 
     
 
 

OBVESTILO O IZVEDBI NPZ

 
17. 4. 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes sporočilo, da se nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu v šolskem letu 2019/2020 ne izvede.

Azra Kajan, pomočnica ravnateljice
 
    
 
 

ZAHVALA DONATORJEM RAČUNALNIKOV in VOŠČILO ZA PRAZNIKE

 

10. 4. 2020


Dragi učenci, starši, sodelavci, 

                       

za nami so štirje tedni pouka na daljavo. Prebrodili smo prvo krizo, se vneto lotili reševanja problemov, ugotovili, da je zelo lepo, ko sodelujemo, pomagamo drug drugemu in se drug od drugega učimo.


V tem času smo spoznali ljudi z velikim srcem. Na tem mestu bi se še posebej zahvalila vsem donatorjem, ki so pomagali 15 našim družinam z donacijami računalnikov. Gospod Iztok Krek iz Pirnič je kar sedmim družinam priskrbel ali popravil rabljene računalnike, da so zopet funkcionalni, za kar smo mu vsi neizmerno hvaležni. Prav tako smo zelo hvaležni občini Medvode, Rotary klubu Medvode, gospe Dušici Oblak iz Goričan ter drugim podjetnikom, ki so nam pomagali pri donacijah računalnikov. Z njihovo pomočjo sedaj lahko učenci sledijo pouku na daljavo in se vsaj virtualno družijo.


Pred nami so praznični dnevi. Sončni in topli dnevi vas bodo vabili stran od računalnikov, in prav je tako. Vsi potrebujemo malo počitka. Želim vam, da čim lepše preživite velikonočne praznike v krogu vaših družin. Naredite veliko lepih "pirhov", preizkusite valilnice (4. razred in tisti, ki jih imate doma), ohranjajte ljudsko izročilo z družinskimi običaji, aktivnostmi, družabnimi igricami, hkrati pa se držite vseh varnostnih priporočil.


Imejte se lepo. Ostanite zdravi.


Ravnateljica: Damjana Šubic

 
 

OBVESTILO O OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH ZA ŠOL. L. 2020/2021

 

9. 4. 2020

Obvestilo je namenjeno učencem, ki letos obiskujejo 6., 7. in 8. razred.

Dragi učenci in starši,

trenutne razmere so nas prisilile, da letos izvedemo izbiro obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/21 na malo drugačen način. V četrtek, 9. 4. 2020 smo na pošto oddali vprašalnike o izbiri izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto in AAI račune za dostop do spletnih učilnic, ki jih je ustvarila Mojca Velušček. Pošto pričakujte že v petek ali pa v naslednjih dneh.

Prosim, da si na spletni strani šole preberete opise ponujenih izbirnih predmetov (zavihek ZA UČENCE- IZBIRNE VSEBINE- OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE) in se nato odločite kateri predmet boste obiskovali. Postopek izbire je natančno opisan na priloženem vprašalniku in tudi na spletni strani šole.

Do petka, 17. 4. 2020 mi prosim na elektronski naslov: azra.kajan@guest.arnes.si  pošljite izpolnjene vprašalnike, ki jih slikate ali skenirate.

Hvala za razumevanje, lepo vas pozdravljam in vam želim vse dobro.

Azra Kajan, pomočnica ravnateljice


 
 

VIDEO SREČANJA Z UČITELJI

 
1. 4. 2020

Dragi učenci,

nekateri učitelji so že ta teden vzpostavili srečanja z vami preko videa, največkrat preko programa zoom. Da boste srečanjem lahko sledili, bodo v tej novici objavljeni datumi, ura, razred in ime učitelja, ki vas želi videti, vprašati,....
Podatki se bodo dnevno spreminjali zato le pokukajte na našo spletno stran. Želim vam uspešno učenje na daljavo še naprej.

Azra Kajan, pomočnica ravnateljice

VIDEO SREČANJA Z UČITELJI 
 

PISMO STARŠEM IN UČENCEM - po 14 dneh koronavirusa

 

30. 3. 2020

 

Dragi učenci, dragi starši,

upam, da ste zdravi in da ste se v vaših družinah že uspeli organizirati in zaživeti v novih okoliščinah. Hvala vsem za vaše dosedanje sodelovanje in potrpežljivost. Dejstvo je, da se moramo vsi skupaj prilagoditi situaciji, ki trenutno vlada v svetu. Verjamem da ni lahko, ne za vas, ne za nas. Pomembno je, da se tega zavedamo in si skušamo zadeve čim bolj poenostaviti in se ne obremenjevati s stvarmi, ki niso potrebne. Razmišljajmo pozitivno, optimistično.

Učencem vseh razredov dnevno ali tedensko pripravljamo in objavljamo v spletnih učilnicah navodila za delo - za pouk doma, ter jih sproti nadgrajujemo. Počasi bomo prešli tudi na vzpostavljanje kontaktov preko različnih socialnih omrežij in aplikacij (trenutno preverjamo zlasti možnosti sodelovanja preko aplikacije ZOOM), toda zavedati se moramo, da tudi na tem področju nimamo vsi enakih možnosti za delo.

Od 30. marca naprej smo zaradi večje preglednosti pripravili nove spletne učilnice, ki bodo na voljo ves april (oziroma do preklica pouka na daljavo). Učenci bodo tudi vnaprej tam našli navodila za delo. Potrudili se bomo, da ne bomo pretiravali z nalogami. Če pri delu na daljavo naletite na težave, ki jih ne znate rešiti, se obrnite na vašega razrednika, na učitelja predmeta, kjer imate težave ali pokličite svetovalno delavko Tatjano Šušteršič.

Več si preberite v priponki.

V naslednjih 14 dnevih se bodo najbrž razmere še zaostrovale, zato je predvsem pomembno, da dosledno upoštevate preventivne ukrepe za preprečevanje okužb. Učenci naj se v času, ko bodo doma, tudi zares zadržujejo doma. Naj se redno gibajo na svežem zraku, vendar v okolici doma ter se odpovejo druženjem z vrstniki - zlasti najstniki.

Skrbimo za svoje zdravje in drug za drugega. Skupaj bomo zmogli. Srečno!

Ravnateljica: Damjana Šubic

29.3.2020_pismo staršem in učencem (po 14 dneh korone).doc
 
 

POUK GOS in SPH NA DALJAVO

 

26. 3. 2020

Pri pouku GOS in SPH so učenci imeli nalogo pripraviti sladico ali kosilo za svojo družino. Bili so zelo zavzeti…tukaj je nekaj utrinkov J.


 
Klikni tukaj za več informacij ...
 
 

NUJNO obvestilo za učence 9. razreda - pošiljanje prijavnic

 
24. 3. 2020


Dragi učenci 9. razreda,


danes so nam iz Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport (MIZŠ)  sporočili novosti glede pošiljanja prijavnic za vpis v  srednjo šolo. Več si preberite v priponki.

Obvestilo za učence 9. razreda (24.3.2020) TŠušteršič.pdf
 
 

ANKETA O POUKU NA DALJAVO (od 16. do 20. 3. 2020)

 

20. 3. 2020

Dragi učenci,

zaradi izrednih razmer smo morali od 16. marca uvesti pouk na daljavo. Za vas smo pripravili spletne učilnice. Zavedamo se, da imate doma različne pogoje za delo, zato bi radi od vas  pridobili določene podatke in vaše mnenje o novem načinu pouka. Sporočite nam vaše ideje, morda jih bomo lahko uporabili v prihodnjih dneh.

VIDEOVODIČ - Kako izpolniti anketo in jo poslati razredniku?

 
Klikni tukaj za več informacij ...
 
 

SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA V ČASU ZAPRTJA ŠOLE

 

20. 3. 2020

Spoštovani starši,

na šoli se zavedamo, da nekatere družine težko zagotavljate topel obrok za svoje otroke, zato prejemate tudi pomoč v obliki subvencije malice in kosil. Civilna zaščita in Občina Medvode poskušata zagotoviti optimalne pogoje za svoje prebivalce in sta tako pripravljena poskrbeti topel(e) obrok za vaše(ga) otroke(a). 

Zaradi zagotavljanja varstva osebnih podatkov, Civilni zaščiti informacij o otrocih in starših ne smemo posredovati, vas pa pozivamo, da podatek sami sporočite na KLICNI CENTER Občine Medvode, telefonska številka: 01 - 3619 - 514.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

Ravnateljica: Damjana Šubic

 
 

OBVESTILO UČENCEM IN STARŠEM 3. RAZREDA: NPZ

 
19. 3. 2020

Državni izpitni center je v dogovoru z MIZŠ sporočil, da je zaradi spremenjenih okoliščin ob epidemiji koronavirusa, poskusno preverjanje znanja učencev 3. razreda v napovedanih rokih (1. in 7. april 2020) neizvedljivo.

Lep pozdrav in ostanite zdravi.
 
Azra Kajan, pomočnica ravnateljice
 
 

DOSTOP DO SPLETNIH UČILNIC

 
16. 3. 2020

V spodnji priponki se nahaja nazoren prikaz kako dostopati do spletnih učilnic naše šole. Učitelji bodo objavljali gradiva v spletnih učilnicah in jih ne bodo pošiljali vsakemu učencu, staršu posebej. 

Azra Kajan, pomočnica ravnateljice
Dostop spletna učilnica.docx
Dostop spletna učilnica.pdf
Dostop do spletnih učilnic
 
 

OBVESTILO STARŠEM IN UČENCEM: Organizacija pouka na daljavo

 

17. 3. 2020

Dragi učenci,

včeraj smo začeli s poukom na daljavo. Prvi dan smo vsi imeli nekaj težav  s povezavami ter z novim načinom dela. Toda začeli smo in vsak dan nam bo šlo bolje.

Upam, da ste že vsi navezali stike z razredniki, sicer pa to storite danes.

Kot sem včeraj napisala, bo to le prvi stik, da dobimo vaše elektronske naslove, potem ni potrebno razrednikom pisati vsak dan. Dopisovanje med učenci in učitelji oz. med starši in učitelji naj bo le v nujnih primerih, ob večji stiski, ob kakšni izredni novici.

Vaša naloga je, da vsak dan spremljate šolsko spletno stran, kjer bodo objavljene aktualne novice ter spletno učilnico, kjer bodo objavljene naloge po razredih in predmetih. Čas reševanja nalog si prilagodite glede na domače razmere.

Tudi učitelji še iščemo načine, kako bodo spletne učilnice čim bolj pregledne, zanimive, zato vas prosimo za razumevanje. Če imate kak zanimiv predlog, pa nam sporočite.

Lep sončen dan in ostanite zdravi.

Ravnateljica: Damjana Šubic


16. 3. 2020

Spoštovani starši, dragi učenci,

kot ste bili že obveščeni, bo od 16. marca 2020 do preklica šola zaprta. V času zaprtja šole bo pouk potekal na daljavo. V petek, 13. marca, so učenci, ki so bili v šoli, že prejeli prve informacije o novem načinu pouka.

Učitelji bodo dnevno objavljali gradivo in informacije, povezane z izvedbo pouka. Gradivo bodo označevali z datumi, da bomo vsi skupaj lažje sledili, kdaj je bilo kaj objavljeno ter za kateri dan je določena naloga.

Opravljene ure pouka na daljavo se bodo z določenimi prilagoditvami štele v realizacijo pouka v šolskem letu 2019/20. 

Učenci od 1. do 3. razreda bodo pri delu potrebovali nekaj več podpore staršev, dobre volje in pomoči, za ostale učence pa predvidevamo, da bo težav manj. Vsi skupaj si želimo, da bi bili (oziroma, da bi postali) otroci čim bolj samostojni in odgovorni za svoje delo. 

Več informacij je v spodnji priponki.

 

Dragi učenci, 

zavedati se morate, da bo pouk na daljavo  za vse nas neke vrste izziv, hkrati pa bo obvezen, tako kot je redni pouk obvezen, le da si lahko sami razporedite, kdaj boste določene naloge in aktivnosti opravili. 

Prosimo, da danes ali jutri navežete stik z razrednikom. Na šolski spletni strani poiščete elektronski naslov vašega razrednika ter mu napišete kratko sporočilo. Razrednik bo na ta način pridobil vaš e- naslov, s katerega boste dosegljivi.

O vseh ostalih informacijah in delu - pouku na daljavo, vas bomo sproti obveščali.

Vsem skupaj želim čim  bolj zdravo obdobje osamitve. Upam, da se čim prej vrnemo nazaj v šolo in v ustaljene tirnice življenja.

Pazite nase in ostanite zdravi.

Ravnateljica: mag. Damjana Šubic

16.3.2020-obvestilo staršem o pouku na daljavo.doc
 
 

OBVESTILO ARNESA: Težave s spletnimi učilnicami

 

16. 3. 2020 (ob 11.35)

Posredujemo obvestilo Arnesa preko katerega so narejene naše spletne učilnice in vas tudi mi prosimo za razumevanje.

                                                          Azra Kajan, pomočnica ravnateljice

Obvestilo: Stanje storitev Arnesa

Uporabnike obveščamo, da zaradi izjemne rasti števila uporabnikov storitev Arnesa, naraščajo obremenitve naših kapacitet. Storitve Arnesa lahko zaradi tega delujejo počasneje, ali pa so občasno nedosegljive. Nove vire neprestano dodajamo, v vmesnem času vas prosimo za razumevanje.


 
 

PREKLIC ORGANIZACIJE NUJNEGA VARSTVA OTROK

 

15. 3. 2020

Spoštovani starši,

Vlada Republike Slovenije je danes izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, s katero bo prenehala veljati Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20), ki je dovoljevala organiziranje nujnega varstva otrok.

Vse šole in vrtci bodo od 16. marca 2020 do preklica zaprti.

Od 16. 3. 2020 bo torej prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Novi odlok ne dovoljuje več organizacije nujnega varstva otrok, prepoved pa velja do prenehanja razlogov zanjo, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prepoved so skrbno in strokovno premislili. Ukrep je nujen, a za zdravje prav vseh je bil neizbežen.

Lepo prosimo za razumevanje, hkrati pa vas iskreno naprošamo, da navodilu v celoti sledite. Le če bomo dosledno izvrševali navodila, bomo premagali tudi to izredno situacijo, ki je za vse nas skrajno neprijetna in težka.


Več o tem najdete na spletni strani MIZŠ.


Ravnateljica: mag. Damjana Šubic


Odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.doc
Okroznica_Preklic-organizacije-nujnega-varstva-otrok-NUJNO-OBVESTILO_MIZŠ.doc
 
 

ODREDBA: Zaprtje vseh športnih, šolskih in otroških igrišč

 
14. 3. 2020 (ob 19.50)

Spoštovani,

zaradi izbruha virusa COVID-19 in v želji, da nam uspe zajeziti širjenje virusa je bila izdana odredba, da se

danes v soboto, 14. 3. 2020 zaprejo vsa športna, šolska in otroška igrišča v občini Medvode.

Ukrep bo v veljavi do preklica.

Odredba je bila v večernih urah na vseh igriščih že izvršena.

Igrišča so zavarovana s trakovi civilne zaščite, nameščena so obvestila. Prosimo vas, da spoštujete to odredbo.

Ostanite doma, ostanite zdravi!

                                                      NEJC SMOLE, župan

 
   
 
 

OBVESTILO za 9. RAZRED - PRIJAVNICE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

 
13. 3. 2020

Danes smo zaradi izrednih razmer v državi razdelili prijavnice (z žigom šole in podpisom ravnateljice) za vpis v srednje šole učencem, ki so bili v šoli. Tisti, ki teh prijavnic še niso dobili, jih lahko prevzamejo na šoli danes (petek, 13. 3. 2020). V priponki si preberite dodatna navodila.


Hvala za razumevanje.                                                      Šolska svetovalna delavka


Vpis v SŠ.docx
Obvestilo za izpolnjevanje prijavnic za vpis v SŠ (marec 2020)_TŠ.docx
 
 

POSEBNO OBVESTILO za starše učencev od 1. do 5. razreda

 

14. 3. 2020


Spoštovani starši!


Kot smo vas že obvestili, je od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica šola zaprta.

Za otroke staršev, ki so zaposleni v urgentnih službah (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva), bomo po navodilu države in v dogovoru z Občino Medvode organizirali varstvo. Starši OŠ Medvode lahko prijavite otroke od 1. do 5. razreda tako, da na

e- naslov: damjana.subic@guest.arnes.si pošljete ime in priimek otroka, razred in časovno kdaj varstvo potrebujete. Prosimo, če to lahko storite do nedelje, 15. 3. 2020 do 12.00. (Nujno varstvo učencev izkazujejo starši s pisno izjavo delodajalca, pri katerem so starši zaposleni.)


                              mag. Damjana Šubic, ravnateljica


 
 

OBVESTILO O ODPOVEDI DEJAVNOSTI

 

12. 3. 2020


Spoštovani starši,

obveščamo vas, da zaradi trenutne situacije šola odpoveduje napovedani pevski vikend (13. in 14. marca) ter spomladanski športni dan za učence od 6. do 9. razreda, ki je bil predviden za sredo, 18. 3. 2020. Organizirali ga bomo kasneje. Vsebine in prijave načeloma ostajajo iste. 

Odpovedan je tudi tabor za 4. razrede na Medvedje Brdo. Ker je bil 1. obrok že plačan, smo ga staršem nakazali nazaj na transakcijske račune.

V mesecu marcu bi moral biti na položnici za 7. razrede zaračunan tudi 1. obrok plačila za tabor v CŠOD Kavka. Zaradi razglašenih izrednih razmer v državi, ga vam nismo zaračunali, saj ne vemo ali ga bo sploh možno izvesti.


Odpovedana so tudi vsa športna tekmovanja na občinski, področni in državni ravni.


Naj vas ponovno spomnimo na povečano skrb za osebno higieno, večkratno umivanje rok in vsakodnevno spremljanje informacij javnega značaja, saj si vsi skupaj želimo, da se korona virus ne bi širil med nami. 

Prosimo, da vi ali vaš otrok, v primeru, da  kašljate, kihate, se slabo počutite, ne prihajate v šolo.


Obvestilo ZD Medvode, objavljeno na spletni strani:

V KOLIKOR PRI SEBI PREPOZNATE ZNAKE NALEZLJIVE BOLEZNI:

- vročina 38°C in več,

- prehladni znaki,

- kašelj,

- oteženo dihanje,

- in ste bili v stiku z osebo, ki ima potrjeno okužbo s koronavirusom,

- ali ste bivali/potovali v epidemiološko potrjenih krajih

NE HODITE V ZDRAVSTVENI DOM, AMPAK POKLIČITE VAŠEGA IZBRANEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA ALI NA ŠTEVILKO 01 361 99 11, DA VAM PODA USTREZNA NAVODILA!


Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

 

                                                                  mag.Damjana Šubic, ravnateljica


 
 

PREVENTIVNI UKREPI PRED OKUŽBO IN ŠIRJENJEM KORONAVIRUSA

 

Spoštovani, 


glede na odmevne dogodke v zvezi s širjenjem koronavirusa, s katerimi nas vsakodnevno obveščajo mediji, bi vas radi pozvali, da skupaj poskrbimo za lastno zdravje in zdravje bližnjih.

 

Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal. Priporočljivo je upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

Ø       Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

Ø       Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

Ø       V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

Ø       Upoštevamo pravila higiene kašlja.

Ø       Redno si umivamo roke z milom in vodo.

Ø       V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju oziroma razkuževanju kože.

Ø       Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

Ø       V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) najdete podrobnejše informacije, ki se dnevno posodabljajo.

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019


Nobenega razloga ni za paniko, da pa se ne bi po nepotrebnem okužili in širili bolezen, je nujno potrebno upoštevanje vseh  naštetih preventivnih dejavnosti.

 

V upanju na zdravje in dobro počutje vas lepo pozdravljamo.

                                                                                                                    Ravnateljica: mag. Damjana Šubic


OBVESTILO o preprečevanju širjenja virusa COVI-19.docx
osnutek protokola obravnave otroka s sumom na okužbo s koronavirusom.doc