SREČANJE DOPISOVALCEV PROJEKTA ETWINNING PENPALS

 
14. 2. 2022

V petek, 11. 2. 2022 smo se učenci in učitelji, sodelujoči v projektu eTwinning Penpals, srečali na platformi zoom, da se spoznamo, pogovorimo, snujemo načrte za nadaljnje delo in se še bolj povežemo.

Delo je potekalo v štirih enournih terminih, v vsakem terminu pa v štirih skupinah. V projektu na naši šoli sodeluje 35 učenk in učencev, vsak od njih pa ima dopisovalko ali dopisovalca iz ene od sodelujočih držav, torej iz Poljske, Ukrajine, Turčije, Hrvaške ali Španije.

Tudi učitelji in učiteljice smo se pogovorili, izmenjali mnenja in načrtovali delo.

Učenci so bili razporejeni v skupino skupaj s svojim dopisovalcem, razpravo v skupinah pa so vodili učenci iz poljskih Gliwic, saj je njihova šola glavna koordinatorica projekta. Učenci so se predstavili, poklepetali o temah dopisovanja in se pogovarjali o možnih smereh in temah nadaljnjega dopisovanja.

Po zaključku so učenci rešili kratko anketo o srečanju, v kateri so v glavnem kar vsi ocenili, da je bilo spoznavanje zelo zanimivo in da si želijo še kakšno srečanje. Najbolj jim je bilo všeč, da so spoznali svoje dopisovalce. Ni jim bilo všeč, da si nekateri učenci zaradi slabšega poznavanja jezika niso drznili klepetati ali da niso vklopili kamere, da bi se videli.

Z njimi sem bila šolska koordinatorica projekta Suzana Oroz.

 
 
     
 
 

PROJEKT eTWINNING PENPALS

 
10. 12. 2021

Pred kratkim smo na šoli zaključili projekt Erazmus+, v katerem smo sodelovali s šolami iz tujine. Ker učenci v projektih radi sodelujejo, smo se pod mentorstvom učiteljice Suzane Oroz priključili mednarodnemu projektu eTwinning z naslovom Penpals (dopisovalci). Projekt, kot pove že naslov, poteka tako, da učenci dobijo dopisovalca svojih let in podobnih interesov iz ene od sodelujočih šol. Sodelujejo šole iz Turčije, Ukrajine, Španije, Hrvaške in Poljske, ki je tudi koordinatorica projekta. Koordinatorji posameznih šol usklajujemo teme in spodbujamo učence k dopisovanju, preverjamo, če dopisovanje poteka po načrtu, urejamo spletno stran projekta in drugo.

Na naši šoli dopisovanje poteka v angleščini in nemščini. Koordinatorica za nemščino je učiteljica Adriana Kozamernik-Jukič.

V predprazničnem času so učenci izdelali voščilnice, ki smo jih učitelji poslali na šole, od koder prihajajo dopisovalci.

Veseli smo bili voščilnic iz tujine.

Koordinatorica projekta:

Suzana Oroz

 
  
 
 

PROJEKT e Twinning v šol. letu 2019/2020

 

22. 6. 2020


eTwinning projekt


eTwinning projekt Power of Youth, v katerem smo sodelovali v letošnjem šolskem letu, je mlade osveščal o globalnih problemih. Učili smo se delovati tako, da varujemo okolje in aktivno trajnostno spreminjamo svojo prihodnost v varnem, čistem, urejenem, energetsko varčnem okolju. Projekt je vodila šola iz hrvaškega Omiša, vključene pa smo bile šole iz Italije, Španije, Grčije, Portugalske, Turčije, Francije, Poljske in Slovenije. Uporabljali smo mnoga spletna orodja in aplikacije.

 

Nekaj izdelkov:

-          Okoljevarstvene besede z uporabo programa WordArt: https://www.emaze.com/@AOFZZRTTZ/wordart

-          Strip sodelovalnega projekta na tematiko varovanja okolja: https://read.bookcreator.com/MptgYaoBvAMrhsqaPBNlbwExKHx1/Ie19-yiITFqrdVB0hbQ5vw

-          Kuhanje brez odpadkov: https://read.bookcreator.com/YwPN4zqwgrYScVTu01xEZmj7Up62/k5fZa_SkSq6Xly0lfRN15

-          Božično-novoletni kviz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1x3pOgXWDrmyA-SxFxgr2Nyclt2ByHg5utbKUmrwN0maUuw/viewform

-          Izdelki, ki bi jih lahko prodajali: http://powerofyouth.wifeo.com/service-shop.html prispevali smo kremo iz čebeljega voska in novoletne okraske.

-          Koledar: https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/8/88/688/90688/files/cd124f704.pdf

-          Facebookova stran projekta: https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F441998946429854%2F

-          Projektna spletna stran naše šole: https://padlet.com/suzanaorama/syvd82bank38


Vodja projekta: Suzana Oroz


 
 

PROJEKT e Twinning

 


Učenci osmih razredov so vključeni v projekt eTwinning z naslovom SWEEP IN FRONT OF YOUR SCHOOL DOOR FIRST. Gre za okoljevarstveno tematiko. Ker je v osmem razredu ta tematika vključena, bomo stvari, ki jih naredimo v šoli, uporabili v projektu. V projektu sodeluje 14 evropskih držav, kar učencem daje možnost dopisovanja z vrstniki.

eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju ter strokovnemu razvoju šolskega osebja na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

V projektih sodeluje danes že 680.000 učiteljev in vzgojiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo 206.000 šol in vrtcev iz 42 držav.

Namen projektov je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med evropskimi šolami na kateremkoli predmetnem področju.

Naša šola v programu eTwinning sodeluje že tretjič, v program pa je kot koordinatorica vključena tudi preko projekta Erazmus+.

Projekt na šoli vodi Suzana Oroz