2. SREČANJE V PROJEKTU BRALNA PISMENOST

 

Drugo srečanje v projektu BP bo potekalo na OŠ Zadobrova, v torek 19. 1., od 14. 00 - 17. 00.

Dnevni red je naslednji:

- Vloga bralnih učnih strategij pri razumevanju besedila - uvodno predavanje ge. Andreje Čuk

- Dejavnosti za razvijanje bralne pismenosti na razredni stopnji - delavnica, vodita ga. Mihaela Kerin in ga. Mojca Dolinar.

- Oporne točke pri opazovanju pouka - delavnica, vodita ga. Marija Sivec in Urška Margan

- Pomen povratne informacije in aktivne vloge učencev pri razvijanju bralne pismenosti - delavnica, vodi ga. Lara Rebrica

 

Srečanja se bomo udeležile učiteljice, članice tima za BP.

 
 

PROJEKT BRALNA PISMENOST

PROJEKT BRALNA PISMENOST.docx
OPERATIVNI NAČRT BRALNE PISMENOSTI.doc
ANALIZA IZVEDENIH VPRASALNIKOV AMJ.docx
ANALIZA IZVEDENIH VPRASALNIKOV KC.docx
ANALIZA IZVEDENIH VPRAŠALNIKOV AC.docx
DNEVNIK DELA BP AC.docx
DNEVNIK DELA BP KC.docx
ANALIZA DELA BP do januarja_2016.doc