ORGANIZACIJA POUKA ZA UČENCE 9. RAZREDA

 

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA:

Ø  PRIHOD IN ODHOD IZ ŠOLE

Učenci prihajajo v šolo med 8.20 in 8.30. V dneh, ko se jim pouk prične ob 7.40 pa prihajajo v šolo med 7.30 in 7.40. Učenci prihajajo in odhajajo skozi glavni vhod.

V šolo vstopajo le ZDRAVI učenci. V ponedeljek, 25. 5. 2020 MORAJO imeti učenci s seboj podpisano izjavo o zdravju otroka (Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ), ki se nahaja tudi v priponki.

Pri vhodu bo dežurna oseba, ki bo učence sprejela. Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke, se preobujejo. Čevlje pustijo v predprostoru glavnega vhoda pod klopmi in odidejo v vnaprej določene razrede.

Učenci imajo v razredu vnaprej določen in označen sedežni red, ki so ga dolžni upoštevati.

Učenci »vozači« vstopajo na šolski avtobus z maskami in si ob vstopu v vozilo razkužijo roke.  Učenci se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu. Tudi ob odhodu iz šole vstopajo na avtobus z masko.

 

Ø  POUK

Med odmori učenci ne zapuščajo učilnic, ampak imajo ves pouk v isti učilnici. Mnejajo se le učitelji.

Malica bo potekala v učilnici. Učenci skrbijo za higieno rok in si posamično umijejo roke z vodo in milom.

Po pouku učenci brez prijavljenega kosila iz razreda odidejo z maskami v predprostor, kjer imajo trenutno obuvala.

Učenci, ki imajo kosilo, si temeljito umijejo roke z milom in odidejo v jedilnico takoj po pouku in nato odidejo domov.

Ø  URNIK

Urnik se nahaja v priponki. Tedensko se bo urnik malo spreminjal. O tem vas bomo obveščali sproti.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Vodstvo šole

 
Nazaj ...