18. MAJA SE ODPREJO ŠOLSKA VRATA ZA UČENCE 1., 2., 3. razreda

 

Prav tako si lahko tam preberete več o organizaciji pouka, različnih aktivnostih ter o protokolih, ki jih bo izvajala šola, dokler nevarnost okužb ne mine. Vsakodnevno spremljajte naša obvestila na spletni strani šole in v spletnih učilnicah, kjer vas bomo sproti obveščali o pomembnejših spremembah ter rahljanju ukrepov.

18. maja 2020 pridejo učenci v šolo po spodaj naveden razporedu:

Ø       Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo, pridejo v šolo med 6.00  in 8.00 (v jutranjo varstvo pridejo samo tisti     učenci, katerih starši ste to najavili na prijavnem obrazcu za čas od 18. maja dalje). Šola se za vse ostale učence 1. razreda odpre ob 8.00.

Ø       Šola se odpre za učence 2. r. ob 8.00;

Ø       za učence 3. r. pa se odpre ob 8.15.

Učiteljice, ki izvajajo pouk prvo uro, sprejmejo učence pred šolo:

Ø       učence 2., 3. r. na šolskem dvorišču pri glavnem vhodu;

Ø       učence 1. a razreda na šolskem dvorišču pri zelenici ob učilnici GUM;

Ø       učence 1. b razreda pri dohodu do 1. r. (pri atletski stezi).

Na šolskem dvorišču bodo oznake, kje se zadržujejo posamezne skupine učencev v varni razdalji. Učiteljice pospremijo učence v učilnice.

Ob vstopu v šolo dežurni učitelji poskrbijo za razkuževanje rok in odlaganje garderobe. Učenci 2. razreda odložijo obuvala pred zakloniščem na desni strani (pod stopnicami, ki vodijo v prvo nadstropje).

Učenci 3. razreda odložijo obuvala pred zakloniščem pri glavnem vhodu. 

Oblačila odnesejo učenci v učilnice.

Starši ne bodo imeli vstopa v šolo. Šola bo zaklenjena. Kdor bo želel vstopiti, bo poklical v tajništvo (telefonska številka bo napisana na vratih) oz. se bo dogovoril o namenu prihoda v šolo z dežurnim učiteljem pri vhodu.

Učenci oddajo Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo razredničarki ob prihodu v šolo. Nekateri starši so izjavo že poslali preko elektronske pošte pomočnici ravnateljice. Te izjave razredničarke že imajo. 

OPOZORILO: Za učenca, ki ne bo imel podpisane Izjave staršev, bo šola morala napisati uradni zaznamek, da nima podpisane izjave,  zato prosimo, da je ne pozabite oddati, da ne bo prišlo do neprijetnih situacij. (V priponkah spodaj najdete ponovno objavljeno Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, če je morda še niste izpolnili.)

- Učenci po pouku odidejo domov v spremstvu staršev. Po učence, ki so v OPB, prihajajo starši tako kot so najavili na prijavnem obrazcu za čas od 18. maja dalje.

Držimo se dogovorjenih ur, ki ste jih najavili na izpolnjenem obrazcu (ob 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 ali ob 17.00).

Starši povedo dežurnemu učitelju pri glavnem vhodu (ge. Marjetki Povšnar), po koga so prišli. Dežurni učitelj pokliče v oddelek PB in učitelju PB pove, kateri učenec gre domov, ker so ga prišli iskat starši.

Šolski avtobus bo vozil po programu. Zjutraj pelje avtobus ob 8.08.

11 učencev se je prijavilo na šolski avtobus - naj vas ne skrbi, da boste prišli v šolo nekoliko kasneje kot sošolci!

Dežurna učiteljica Maja Knific Bukovšak bo v ponedeljek, 18. maja ob 13. uri, zbrala vozače, jih odpeljala na kosilo, nato pa pospremila na šolski avtobus.

Vsem želim lep vikend, v ponedeljek, 18. maja pa se ponovno vidimo v živo. 

ZELO SE ŽE VESELIM NAŠEGA SREČANJA!

Damjana Šubic, ravnateljica

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo (18.5.2020).doc
10128_Preklic epidemije COVID-19.pdf
18.5.2020_Organizacija dela_protokoli_aktivnosti_ob odprtju šol_1.VIO.doc
 
Nazaj ...